Úvod > Vydáváme > Obyvatelstvo, volby

Vytisknout
 

OBYVATELSTVO, VOLBY

Demografie
 
 e-104035-12 Migrace v hl. m. Praze 2001 až 2011Publikace
 130052-14 Projekce obyvatelstva v krajích ČR do roku 2050
 130054-14 Demografická ročenka správních obvodů obcí s rozšířenou působností (2004 až 2013)
 130055-14 Demografická příručka 2013
 130056-14 Demografická ročenka okresů (2004 – 2013)
 130057-14 Demografická ročenka správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem (2004 až 2013)
 130062-14 Stav a pohyb obyvatelstva v ČR 3. čtvrtletí 2014
 130063-14 Úmrtnostní tabulky za ČR, regiony soudržnosti a kraje 2012 až 2013
 130064-14 Věkové složení obyvatelstva 2013
 130065-14 Zemřelí podle seznamu příčin smrti, pohlaví a věku v ČR, krajích a okresech 2004 až 2013
 130066-14 Demografická ročenka měst 2004 - 2013
 130067-14 Demografická ročenka České republiky 2013
 130068-14 Demografická ročenka krajů 2004 až 2013
 130069-14 Vývoj obyvatelstva České republiky 2013
 e-4008-11 Porodnost a plodnost 2006 až 2010Publikace
 4011-08 Vývoj úmrtnosti mladších věkových skupin
 e-4012-11 Sebevraždy v České republice 2006 až 2010Publikace
 4016-05 Přirozená měna obyvatelstva v zemích Koruny české v letech 1. světové války 1914 až 1918
 e-4020-13 Projekce obyvatelstva České republiky do roku 2100 Publikace
 w-4023-09 Vývoj základních demografických ukazatelů za územně správní celky ČR (1919 až 2007)Tabulky
 e-4024-11 Úmrtnostní tabulky za okresy v období 2006-2010Publikace
 4025-04 Populační prognóza ČR do r. 2050
 4026-04 Územní diferenciace sňatků a rozvodů v letech 1993 až 2003
 4028-04 Vývoj potratovosti v České republice
 4029-05 Vnitřní stěhování v ČR 1991 až 2004
 4031-05 Základní demografické ukazatele za ČR a vybrané členské státy EU
 4033-05 Projekce počtu cenzových domácností v České republice do roku 2030
 4035-07 Vnější příčiny úmrtí v ČR v letech 1994 až 2006
 4036-07 Vysokoškoláci z demografického pohledu 1991 - 2006
 w-4038-10 Historická demografická ročenka Podkarpatské Rusi - rozšířené vydání Tabulky
Regionální výstupy - Demografie
 
 e-104003-12 Věkové složení obyvatelstva hl. m. Prahy 2011Publikace
 13-4228-08 Demografický vývoj Ústeckého kraje - časová řada
 130058-14 Věkové složení a pohyb obyvatelstva Zlínského kraje, jeho okresů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností 2013
 130059-14 Věkové složení a pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji 2013
 130060-14 Věkové složení a pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji 2013
 130061-14 Pohyb obyvatelstva v obcích Jihočeského kraje 2013
 w-424028-09 Demografický vývoj Ústeckého kraje - časová řadaTabulky
 e-514063-09 Senioři v Libereckém kraji Publikace
Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - definitivní výsledky
 
 e-04000-12 Obyvatelstvo podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Česká republika Publikace
 e-05000-12 Základní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Česká republika Publikace
 e-07000-12 Obyvatelstvo podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Česká republika a kraje Publikace
 e-08000-12 Základní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Česká republika a kraje Publikace
 e-09000-13 Domácnosti podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Česká republika Publikace
 e-10000-13 Domácnosti podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Česká republika a kraje Publikace
 e-12000-13 Základní informace o vybraných územních celcích podle SLDB 2011 - ČR, kraje, okresy, správní obvody ORP a obce (včetně městských částí územně členěných statutárních měst) Publikace
 e-13000-13 Základní informace o krajích a velikostních skupinách obcí podle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Česká republika Publikace
 e-14000-13 Byty podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Česká republika Publikace
 e-15000-13 Byty podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Česká republika a kraje Publikace
 e-17000-13 Plodnost žen podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Česká republika a kraje Publikace
 170217-14 Věková struktura obyvatel podle dat sčítání lidu 2011
 170218-14 Ekonomická aktivita obyvatelstva 2011
 170219-14 Slovenská menšina v ČR a česká menšina v SR 2011
 170220-14 Náboženská víra obyvatel podle výsledků sčítání lidu 2011
 170221-14 Obyvatelstvo podle způsobu bydlení
 170222-14 Cizinci v České republice podle dat sčítání lidu 2011
 170223-14 Národnostní struktura obyvatel 2011
 170224-14 Plodnost žen
 170225-14 Obyvatelstvo České republiky podle místa narození 2011
 170226-14 Domácnosti jednotlivců
 170227-14 Nesezdaná soužití (2011)
 170230-14 Regionalizace dojížďky do zaměstnání podle výsledků sčítání lidu 2011
 170231-14 Kde a jak bydlí české domácnosti?
 170232-14 Úroveň vzdělání obyvatelstva podle výsledků sčítání lidu 2011
 170233-14 Visegrádská čtyřka v datech sčítání 2011
 170234-14 Velkoměsta České republiky podle sčítání 2011
 e-19000-13 Obyvatelstvo, domy, byty a domácnosti podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Česká republika Publikace
 e-20000-13 Obyvatelstvo, domy, byty a domácnosti podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - ČR, kraje, okresy, SO ORP, správní obvody Prahy a města (sídla SO ORP) Publikace
 e-22000-13 Dojížďka do zaměstnání a škol podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Česká republika Publikace
 e-24000-13 Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Pramenné dílo Publikace
Regionální výstupy - Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - definitivní výsledky
 
 e-06010-12 Základní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Hlavní město Praha Publikace
 e-06020-12 Základní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Středočeský kraj Publikace
 e-06031-12 Základní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Jihočeský kraj Publikace
 e-06032-12 Základní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Plzeňský kraj Publikace
 e-06041-12 Základní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Karlovarský kraj Publikace
 e-06042-12 Základní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Ústecký kraj Publikace
 e-06051-12 Základní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Liberecký kraj Publikace
 e-06052-12 Základní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Královéhradecký kraj Publikace
 e-06053-12 Základní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Pardubický kraj Publikace
 e-06063-12 Základní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Kraj Vysočina Publikace
 e-06064-12 Základní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Jihomoravský kraj Publikace
 e-06071-12 Základní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Olomoucký kraj Publikace
 e-06072-12 Základní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Zlínský kraj Publikace
 e-06080-12 Základní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Moravskoslezský kraj Publikace
 e-11010-13 Domácnosti podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Hlavní město Praha Publikace
 e-11020-13 Domácnosti podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Středočeský kraj Publikace
 e-11031-13 Domácnosti podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Jihočeský kraj Publikace
 e-11032-13 Domácnosti podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Plzeňský kraj Publikace
 e-11041-13 Domácnosti podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Karlovarský kraj Publikace
 e-11042-13 Domácnosti podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Ústecký kraj Publikace
 e-11051-13 Domácnosti podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Liberecký kraj Publikace
 e-11052-13 Domácnosti podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Královéhradecký kraj Publikace
 e-11053-13 Domácnosti podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Pardubický kraj Publikace
 e-11063-13 Domácnosti podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Kraj Vysočina Publikace
 e-11064-13 Domácnosti podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Jihomoravský kraj Publikace
 e-11071-13 Domácnosti podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Olomoucký kraj Publikace
 e-11072-13 Domácnosti podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Zlínský kraj Publikace
 e-11080-13 Domácnosti podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Moravskoslezský kraj Publikace
 e-16010-13 Byty podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Hlavní město Praha Publikace
 e-16020-13 Byty podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Středočeský kraj Publikace
 e-16031-13 Byty podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Jihočeský kraj Publikace
 e-16032-13 Byty podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Plzeňský kraj Publikace
 e-16041-13 Byty podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Karlovarský kraj Publikace
 e-16042-13 Byty podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Ústecký kraj Publikace
 e-16051-13 Byty podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Liberecký kraj Publikace
 e-16052-13 Byty podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Královéhradecký kraj Publikace
 e-16053-13 Byty podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Pardubický kraj Publikace
 e-16063-13 Byty podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Kraj Vysočina Publikace
 e-16064-13 Byty podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Jihomoravský kraj Publikace
 e-16071-13 Byty podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Olomoucký kraj Publikace
 e-16072-13 Byty podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Zlínský kraj Publikace
 e-16080-13 Byty podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Moravskoslezský kraj Publikace
 e-18010-13 Plodnost žen podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Hlavní město Praha Publikace
 e-18020-13 Plodnost žen podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Středočeský kraj Publikace
 e-18031-13 Plodnost žen podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Jihočeský kraj Publikace
 e-18032-13 Plodnost žen podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Plzeňský kraj Publikace
 e-18041-13 Plodnost žen podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Karlovarský kraj Publikace
 e-18042-13 Plodnost žen podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Ústecký kraj Publikace
 e-18051-13 Plodnost žen podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Liberecký kraj Publikace
 e-18052-13 Plodnost žen podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Královéhradecký kraj Publikace
 e-18053-13 Plodnost žen podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Pardubický kraj Publikace
 e-18063-13 Plodnost žen podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Kraj Vysočina Publikace
 e-18064-13 Plodnost žen podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Jihomoravský kraj Publikace
 e-18071-13 Plodnost žen podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Olomoucký kraj Publikace
 e-18072-13 Plodnost žen podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Zlínský kraj Publikace
 e-18080-13 Plodnost žen podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Moravskoslezský kraj Publikace
 e-23020-13 Dojížďka do zaměstnání a škol podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Středočeský kraj Publikace
 e-23031-13 Dojížďka do zaměstnání a škol podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Jihočeský kraj Publikace
 e-23032-13 Dojížďka do zaměstnání a škol podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Plzeňský kraj Publikace
 e-23041-13 Dojížďka do zaměstnání a škol podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Karlovarský kraj Publikace
 e-23042-13 Dojížďka do zaměstnání a škol podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Ústecký kraj Publikace
 e-23051-13 Dojížďka do zaměstnání a škol podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Liberecký kraj Publikace
 e-23052-13 Dojížďka do zaměstnání a škol podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Královéhradecký kraj Publikace
 e-23053-13 Dojížďka do zaměstnání a škol podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Pardubický kraj Publikace
 e-23063-13 Dojížďka do zaměstnání a škol podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Kraj Vysočina Publikace
 e-23064-13 Dojížďka do zaměstnání a škol podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Jihomoravský kraj Publikace
 e-23071-13 Dojížďka do zaměstnání a škol podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Olomoucký kraj Publikace
 e-23072-13 Dojížďka do zaměstnání a škol podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Zlínský kraj Publikace
 e-23080-13 Dojížďka do zaměstnání a škol podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Moravskoslezský kraj Publikace
Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - předběžné výsledky
 
 e-01000-12 Předběžné výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Česká republika Publikace
 e-03000-12 Předběžné výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Česká republika a kraje Publikace
Regionální výstupy - Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - předběžné výsledky
 
 e-02010-12 Předběžné výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Hlavní město Praha Publikace
 e-02020-12 Předběžné výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Středočeský kraj Publikace
 e-02031-12 Předběžné výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Jihočeský kraj Publikace
 e-02032-12 Předběžné výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Plzeňský kraj Publikace
 e-02041-12 Předběžné výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Karlovarský kraj Publikace
 e-02042-12 Předběžné výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Ústecký kraj Publikace
 e-02051-12 Předběžné výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Liberecký kraj Publikace
 e-02052-12 Předběžné výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Královéhradecký kraj Publikace
 e-02053-12 Předběžné výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Pardubický kraj Publikace
 e-02063-12 Předběžné výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Kraj Vysočina Publikace
 e-02064-12 Předběžné výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Jihomoravský kraj Publikace
 e-02071-12 Předběžné výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Olomoucký kraj Publikace
 e-02072-12 Předběžné výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Zlínský kraj Publikace
 e-02080-12 Předběžné výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Moravskoslezský kraj Publikace
Regionální výstupy - Regionální výstupy - Sčítání lidu domů a bytů 2011 - definitivní výsledky
 
 e-104135-13 Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Hlavní město Praha - analýza výsledků Publikace
 e-204135-13 Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Středočeský kraj - analýza výsledků Publikace
 e-314135-13 Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Jihočeský kraj - analýza výsledků Publikace
 e-324135-13 Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Plzeňský kraj - analýza výsledků Publikace
 e-414135-13 Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Karlovarský kraj - analýza výsledků Publikace
 e-424135-13 Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Ústecký kraj - analýza výsledků Publikace
 e-514135-13 Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Liberecký kraj - analýza výsledků Publikace
 e-524135-13 Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Královéhradecký kraj - analýza výsledků Publikace
 e-534135-13 Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Pardubický kraj - analýza výsledků Publikace
 e-634135-13 Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Kraj Vysočina - analýza výsledků Publikace
 e-644135-13 Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Jihomoravský kraj - analýza výsledků Publikace
 e-714135-13 Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Olomoucký kraj - analýza výsledků Publikace
 e-724135-13 Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Zlínský kraj - analýza výsledků Publikace
 e-804135-13 Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Moravskoslezský kraj - analýza výsledků Publikace
Sčítání lidu, domů a bytů 2001
 
 4109-03 Vývoj věkové struktury obyvatelstva a její tendence
 4110-03 Náboženské vyznání obyvatelstva
 4112-03 Struktura bytového fondu
 4113-03 Úroveň vzdělání obyvatelstva podle výsledků sčítání lidu
 4114-03 Národnostní složení obyvatelstva
 4115-03 Ekonomická aktivita obyvatelstva
 e-4116-13 Statistický lexikon obcí 2013Publikace
 4118-03 Plodnost a sňatečnost žen
 4119-03 Vzdělání a zaměstnanost žen v ČR podle výsledků SLDB 2001
 4120-03 Rozmístění a koncentrace obyvatelstva ČR časová řada 1961-2001
 4121-03 Obyvatelstvo České republiky podle místa narození časová řada
 4122-04 Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka a vyjížďka k 1.3.2001
 4123-04 Senioři v České republice
 4124-04 Rodiny se závislými dětmi
 4125-04 Faktická manželství v datech Sčítání lidu, domů a bytů 2001
 4126-04 Regionální rozdíly v bydlení
 4127-04 Obyvatelstvo podle způsobu bydlení
 4128-04 Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005
 4131-05 Vybrané charakteristiky bydlení obyvatel za rok 2001
 4132-05 Sčítání lidu, domů a bytů 2001 - Pramenné dílo
 4133-05 Domácnosti jednotlivců v ČR v letech 1970 až 2001
 4134-06 Mezinárodní výsledky sčítání lidu, domů a bytů
  Informace o bytovém fondu v České republice podle předběžných výsledků sčítání lidu, domů a bytů 2001
  Základní informace o rodinách a domácnostech v České republice získané ze SLDB 2001
Volební statistika
 
 220025-14 Volby do zastupitelstev obcí v období mezi řádnými volbami v roce 2010 a 2014 (Dodatečné, nové a opakované volby, opakované hlasování)
 220026-14 Volby do Senátu Parlamentu ČR 2014
 220028-14 Volby do Evropského parlamentu 2014
 220029-14 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2013 - 2. díl 2013
 e-4202-13 Volby do zastupitelstev krajů v roce 2012 Publikace
 e-4203-12 Volby do Senátu Parlamentu ČR v roce 2012Publikace
 w-4204-10 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2010 - 1. dílTabulky
 w-4205-10 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2010 - 2. dílTabulky
 w-4206-10 Volby do zastupitelstev obcí v období mezi řádnými volbami (Dodatečné, nové a opakované volby, opakované hlasování) v roce 2006 a 2010 Tabulky
 4207-06 Před volbami 2006
 e-4209-11 Volby do zastupitelstev obcí - I. díl 2010Publikace
 e-4210-11 Volby do zastupitelstev obcí - II. díl 2010Publikace
 e-4211-11 Volby v ČR v mapách 2000 - 2010Publikace
 w-4212-09 Volby do Evropského parlamentu v roce 2009Tabulky
 4218-05 Doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR v období 1996 - 2004
 4219-06 Volby do Národního shromáždění 1920 až 1935
 4220-08 Volby do zákonodárných orgánů Československa a České republiky 1920 - 2006
 4221-07 Volby do zastupitelstev obcí v letech 1990 - 2006
 w-4222-09 Volby do zastupitelstev krajů v letech 2000 až 2008Tabulky
 e-4223-12 Volby do Senátu Parlamentu ČR
Troje volby ve všech obvodech v období 1996 až 2008
Publikace
Regionální výstupy - Volební statistika
 
 220034-15 NověVolby do zastupitelstev obcí v roce 2014 - I. díl
 w-514251-09 Volby do Evropského parlamentu 2009 - Liberecký krajTabulky
 e-514257-12 Volby do zastupitelstva Libereckého kraje 2012Publikace

Vyhledávání