Úvod > Klasifikace, číselníky > Klasifikace > Standardní klasifikace produkce (SKP)

Vytisknout

Standardní klasifikace produkce (SKP)


od 1. 1. 2008 pro statistické účely nahrazena Klasifikací produkce (CZ-CPA)