Úvod > Vydáváme > Katalog produktů > Rok 2012 - podle tématických skupin > Ekonomika > Ceny, inflace > Ceny výrobců

Objednávka publikací ČSÚVytisknout

Ceny výrobcůAnalýzy  | Časové řady  | Datové soubory  | Rychlé informace

 
ANALÝZY
Vývoj indexů cen výrobců
Kód: a-7055-12 Územní členění:  ČR
Periodicita:čtvrtletní Termíny zveřejnění:seznam
Údaje roku:  2007 až 2012 Kontakt:miloslav.beranek@czso.cz
Verze:Česko-anglická Cena:--
Anotace:Vývoj indexů cen výrobců (průmyslových výrobců, zemědělských výrobců, tržních služeb a ve stavebnictví).
Poznámka:Data za 2Q: +2 dny. Anglická verze +2 až 3 pracovní dny.
 
ČASOVÉ ŘADY
Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
Kód: c-700144-12 Územní členění:  ČR
Periodicita:čtvrtletní Termíny zveřejnění:seznam
Údaje roku:  2011, 2012 Kontakt:petra.hochova@czso.cz
Verze:Česko-anglická Cena:--
Anotace:Čtvrtletní informace o vývoji indexů cen ve stavebnictví. Indexy cen stavebních prací členěny podle klasifikace CZ-CPA, stavebních děl podle klasifikace CZ-CC. Zároveň obsahuje cenové indexy podle číselníku druhů staveb a průměrné ceny vybraných stavebních prací včetně podmínek, za kterých byly stanoveny.
Poznámka:Termíny zveřejnění souvisejí s RI Indexy cen výrobců.
Indexy cen výrobců - měsíční
Kód: c-700244-12 Územní členění:  ČR
Periodicita:měsíční Termíny zveřejnění:seznam
Údaje roku:  2009 až 2012 Kontakt:miloslav.beranek@czso.cz
Verze:Česko-anglická Cena:--
Anotace:Indexy cen výrobců, indexy cen průmyslových výrobců dle CZ-CPA, odhady vývoje cen stavebních prací.
Poznámka:Data za leden: +7 dnů, duben, červen: +2 dny
Indexy cen stavebních děl v členění podle klasifikace CZ-CC na 4 místa (průměr roku 2005=100)
Kód: c-700344-12 Územní členění:  ČR
Periodicita:čtvrtletní Termíny zveřejnění:seznam
Údaje roku:  2004 až 2012 Kontakt:petra.hochova@czso.cz
Verze:Česko-anglická Cena:--
Anotace:Indexy cen stavebních děl v členění podle klasifikace CZ-CC na 4 místa (průměr 2005=100).
Poznámka:Termíny zveřejnění souvisejí s RI Indexy cen výrobců. Data za 1Q: +1 den
Indexy cen průmyslových výrobců
Kód: c-700444-12 Územní členění:  ČR
Periodicita:měsíční Termíny zveřejnění:seznam
Údaje roku:  2010 až 2012 Kontakt:miloslav.beranek@czso.cz
Verze:Česko-anglická Cena:--
Anotace:Podrobná měsíční informace o vývoji indexů cen průmyslových výrobců podle klasifikace CZ-CPA a hlavních průmyslových skupin. Měsíční průměrné ceny topných olejů, průměrné ceny elektrické energie a zemního plynu za čtvrtletí dle spotřebitelských skupin a za průmysl celkem.
Poznámka:Dokument s ročními údaji bude zveřejněn v tištěné formě.
Indexy cen zemědělských výrobců
Kód: c-700544-12 Územní členění:  ČR, oblasti, kraje, okresy
Periodicita:měsíční Termíny zveřejnění:seznam
Údaje roku:  2012 Kontakt:ludmila.kratochvilova@czso.cz
Verze:Česká Cena:--
Anotace:Podrobná měsíční informace o vývoji indexů cen zemědělských výrobců. Uvedeny jsou i průměrné ceny a průměrné hodnoty vybraných zemědělských výrobků za ČR celkem a v členění podle oblastí, krajů a okresů (průměrné ceny v krajích a okresech jen u vybraných výrobků).
Poznámka:Dokument s ročními údaji bude zveřejněn v tištěné formě.
Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
Kód: c-700844-12 Územní členění:  ČR
Periodicita:měsíční Termíny zveřejnění:seznam
Údaje roku:  2011, 2012 Kontakt:hana.sykorova@czso.cz
Verze:Česko-anglická Cena:--
Anotace:Podrobná měsíční informace o vývoji indexů cen tržních podnikatelských služeb (CZ-CPA 49-51, 52, 53, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 71, 73, 74, 77, 78, 80, 81, 82). Čtvrtletně jsou uveřejňovány vybrané průměrné ceny služeb za CZ-CPA 62, 68, 69, 71, 73, 74, 77, 80 a 81. Publikace obsahuje indexy cen: celkový index tržních služeb, index cen nákladní dopravy, skladování a cen za poštovní a kurýrní služby, index cen informačních a komunikačních služeb, index cen finančních služeb a pojišťovnictví, index cen odborných služeb a služeb v oblasti nemovitostí, index cen administrativních a podpůrných služeb.
Poznámka:Dokument s ročními údaji bude zveřejněn v tištěné formě.
 
DATOVÉ SOUBORY
Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
Kód: e-7001-12 Územní členění:  ČR
Periodicita:roční Termín zveřejnění:22.02.2013
Údaje roku:  2011, 2012 Kontakt:petra.hochova@czso.cz
Verze:Česko-anglická Cena:CD verze 40 Kč | tištěná verze 80 Kč
Anotace:Informace o vývoji indexů cen ve stavebnictví. Indexy cen stavebních prací členěny podle klasifikace CZ-CPA, stavebních děl podle klasifikace CZ-CC. Zároveň obsahuje cenové indexy podle číselníku druhů staveb a průměrné ceny vybraných stavebních prací včetně podmínek, za kterých byly stanoveny.
Poznámka:Čtvrtletní údaje jsou k dispozici na webu ČSÚ. Termíny zveřejnění souvisejí s RI Indexy cen výrobců.
Indexy cen dodávek výrobků a služeb do zemědělství
Kód: e-7002-12 Územní členění:  ČR
Periodicita:čtvrtletní Termíny zveřejnění:seznam
Údaje roku:  časová řada Kontakt:pavel.bastyr@czso.cz
Verze:Česko-anglická Cena:--
Anotace:Čtvrtletní informace o vývoji indexů cen a průměrných cen vybraných výrobků a služeb poskytovaných zemědělským výrobcům.
Poznámka:--
Indexy cen výrobců - základní informace
Kód: e-7003-12 Územní členění:  ČR
Periodicita:měsíční Termíny zveřejnění:seznam
Údaje roku:  časová řada Kontakt:pavel.bastyr@czso.cz
Verze:Česko-anglická Cena:--
Anotace:Aktuální měsíční informace o vývoji produkčních cen (indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců, stavebních prací - odhady, indexy cen tržních služeb - z toho indexy cen nákladní dopravy a skladování, pošt a telekomunikací, peněžnictví, pojišťovnictví a podnikatelských služeb a služeb v oblasti nemovitostí a pronájmu).
Poznámka:Data za leden: +7 dní, březen, srpen, listopad: +1 den, duben: +2 dny, červen: +3 dny
Indexy cen průmyslových výrobců
Kód: e-7004-12 Územní členění:  ČR
Periodicita:roční Termín zveřejnění:25.01.2013
Údaje roku:  2010 a 2012 Kontakt:miloslav.beranek@czso.cz
Verze:Česko-anglická Cena:CD verze 40 Kč | tištěná verze 80 Kč
Anotace:Podrobná měsíční informace o vývoji Indexů cen průmyslových výrobců podle klasifikace CZ-CPA a hlavních průmyslových skupin. Měsíční průměrné ceny topných olejů, průměrné ceny elektrické energie a zemního plynu za čtvrtletí dle spotřebitelských skupin a za průmysl celkem.
Poznámka:Měsíční údaje jsou k dispozici na webu ČSÚ.
Indexy cen zemědělských výrobců
Kód: e-7005-12 Územní členění:  ČR, oblasti, kraje, okresy
Periodicita:roční Termín zveřejnění:25.01.2013
Údaje roku:  2012 Kontakt:ludmila.kratochvilova@czso.cz
Verze:Česká Cena:CD verze 30 Kč | tištěná verze 60 Kč
Anotace:Podrobná měsíční informace o vývoji indexů cen zemědělských výrobců. Uvedeny jsou i průměrné ceny a průměrné hodnoty vybraných zemědělských výrobků za ČR celkem a v členění podle oblastí, krajů a okresů (průměrné ceny v krajích a okresech jen u vybraných výrobků).
Poznámka:Měsíční údaje jsou k dispozici na webu ČSÚ.
Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží
Kód: e-7006-12 Územní členění:  ČR, oblasti, kraje
Periodicita:měsíční Termíny zveřejnění:seznam
Údaje roku:  2012 Kontakt:ludmila.kratochvilova@czso.cz
Verze:Česká Cena:--
Anotace:Měsíční informace o cenových indexech a jejich agregacích a průměrných cenách vybraných výrobků zemědělských výrobců, výrobců potravinářského průmyslu a vybraných potravinářských výrobků z okruhu spotřebitelských cen.
Poznámka:--
Indexy cen v lesnictví (surové dříví)
Kód: e-7007-12 Územní členění:  ČR
Periodicita:čtvrtletní Termíny zveřejnění:seznam
Údaje roku:  2011, 2012 Kontakt:dagmar.vonaskova@czso.cz
Verze:Česká Cena:--
Anotace:Podrobná čtvrtletní informace o vývoji indexů cen a vývoji průměrných cen za ČR u sledovaných výřezů surového dříví.
Poznámka:--
Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
Kód: e-7008-12 Územní členění:  ČR
Periodicita:roční Termín zveřejnění:25.01.2013
Údaje roku:  2011, 2012 Kontakt:hana.sykorova@czso.cz
Verze:Česko-anglická Cena:CD verze 40 Kč | tištěná verze 80 Kč
Anotace:Podrobná měsíční informace o vývoji indexů cen tržních podnikatelských služeb (CZ-CPA 49-51, 52, 53, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 71, 73, 74, 77, 78, 80, 81, 82). Čtvrtletně jsou uveřejňovány vybrané průměrné ceny služeb za CZ-CPA 62, 68, 69, 71, 73, 74, 77, 80 a 81. Publikace obsahuje indexy cen: celkový index tržních služeb, index cen nákladní dopravy, skladování a cen za poštovní a kurýrní služby, index cen informačních a komunikačních služeb, index cen finančních služeb a pojišťovnictví, index cen odborných služeb a služeb v oblasti nemovitostí, index cen administrativních a podpůrných služeb.
Poznámka:Měsíční údaje jsou k dispozici na webu ČSÚ.
 
RYCHLÉ INFORMACE
Indexy cen výrobců
Kód: r-7001-12 Územní členění:  ČR
Periodicita:měsíční Termíny zveřejnění:seznam
Údaje roku:  2008 až 2012 Kontakt:miloslav.beranek@czso.cz
Verze:Česko-anglická Cena:--
Anotace:Indexy cen průmyslových výrobců, zemědělských výrobců, tržních služeb, ve stavebnictví.
Poznámka:--

Analýzy  | Časové řady  | Datové soubory  | Rychlé informace

Vyhledávání