Úvod > Kontakty > Adresář vedoucích zaměstnanců Českého statistického úřadu

Vytisknout

Adresář vedoucích zaměstnanců Českého statistického úřadu


Předsedkyně ČSÚ

předsedkyně
prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.tel.: 27405 / 2411
fax: 274052133
e-mail: predsedkyne@czso.cz
 

Místopředseda ČSÚ

místopředseda(dkyně)
Ing. Marek Rojíček, Ph.D.tel.: 27405 / 2486
e-mail: marek.rojicek@czso.cz
 

Místopředseda ČSÚ

Ing. Eva Bartoňovátel.: 27405 / 2173
e-mail: eva.bartonova@czso.cz
 
11 Odbor - Kancelář předsedkyně
ředitel(ka)Egor Sidorov, Ph.D.tel.: 27405 / 2014
e-mail: egor.sidorov@czso.cz
 
1101 Oddělení legislativní
vedoucí odděleníJUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D
 
1102 Oddělení svodných analýz
vedoucí odděleníIng. Emilie Jašovátel.: / 4240
e-mail: emilie.jasova@czso.cz
 
12 Odbor bezpečnosti a krizového řízení
ředitel(ka)Ing. Jaromír Makovectel.: 27405 / 2739
e-mail: jaromir.makovec@czso.cz
 
1201 Oddělení krizového řízení, fyzické bezpečnosti a ochrany osob a majetku
vedoucí odděleníBc. Jarmila Loužnátel.: 27405 / 2214
e-mail: jarmila.louzna@czso.cz
 
1202 Oddělení ochrany důvěrnosti a bezpečnosti informací
vedoucí odděleníBc. Pavel Charváttel.: 27405 / 4164
fax: 274052538
e-mail: pavel.charvat@czso.cz
 
13 Odbor personalistiky a mezd
ředitel(ka)Ing. Jana Kostkovátel.: 27405 / 2344
e-mail: jana.kostkova@czso.cz
 
1301 Oddělení personalistiky
vedoucí odděleníIng. Iveta Landovátel.: 27405 / 2003
e-mail: iveta.landova@czso.cz
 
1302 Oddělení PAM a mzdová účtárna
vedoucí odděleníBc. Irena Myslivečkovátel.: 27405 / 2315
e-mail: irena.mysliveckova@czso.cz
 
1303 Oddělení vzdělávání a FKSP
vedoucí odděleníBc. Pavel Demuthtel.: 27405 / 4217
e-mail: pavel.demuth@czso.cz
 
14 Odbor mezinárodní spolupráce
ředitel(ka)Ing. Hana Šlégrovátel.: 27405 / 4226
fax: 274054215
e-mail: hana.slegrova@czso.cz
 
1401 Oddělení plánování mezinárodní spolupráce
vedoucí odděleníMgr. Alena Urbanovátel.: 27405 / 4361
e-mail: alena.urbanova@czso.cz
 
1402 Oddělení evropské integrace
vedoucí odděleníIng. Lucie Vayhelovátel.: 27405 / 4275
e-mail: lucie.vayhelova@czso.cz
 
15 Odbor vnější komunikace
ředitel(ka)Ing. Michal Novotnýtel.: 27405 / 2475
e-mail: michal.novotny@czso.cz
 
1501 Oddělení CID
vedoucí odděleníMgr. Ing. Jana Kučerovátel.: 27405 / 2672
e-mail: jana.kucerova@czso.cz
 
1502 Oddělení PR
vedoucí odděleníPhDr. Jitka Slavíkovátel.: 27405 / 3102
e-mail: jitka.slavikova@czso.cz
 
16 Odbor informačních služeb
ředitel(ka)Ing. Petra Kuncovátel.: 27405 / 3104, mob.: 732349864
fax: 274054083
e-mail: petra.kuncova@czso.cz
 
1601 Oddělení informačních služeb - ústředí
vedoucí odděleníMgr. Štěpánka Čejkovátel.: 27405 / 2430
fax: 274054070
e-mail: stepanka.cejkova@czso.cz
 
1602 Oddělení internetu
vedoucí odděleníMgr. Helena Koláčkovátel.: 27405 / 2401
e-mail: helena.kolackova@czso.cz
 
1603 Oddělení výstupních databází
vedoucí odděleníIng. Eduard Durníktel.: 27405 / 3143
e-mail: eduard.durnik@czso.cz
 

2 Sekce ekonomická a správní

vrchní ředitel(ka)Ing. Leoš Nergltel.: 27405 / 2025
e-mail: leos.nergl@czso.cz
 
21 Odbor financování a rozpočtu
ředitel(ka)Ing. Hedvika Berkovátel.: 27405 / 2240
fax: 274054080
e-mail: hedvika.berkova@czso.cz
 
2101 Oddělení rozpočtu
 
2102 Oddělení finanční účtárny
vedoucí odděleníAlena Pernátel.: 27405 / 4208
e-mail: alena.perna@czso.cz
 
2103 Oddělení evropských fondů
 
22 Odbor hospodářské správy, majetku a investic
pověřen(a) vedenímBlanka Švorcovátel.: 27405 / 4222
e-mail: blanka.svorcova@czso.cz
 
2201 Oddělení provozně investiční
vedoucí odděleníIng. Vít Kaňovskýtel.: 27405 / 2040
e-mail: vit.kanovsky@czso.cz
 
2202 Oddělení majetku a zásobování
vedoucí odděleníBc. Luděk Horkýtel.: 27405 / 2924
e-mail: ludek.horky@czso.cz
 
23 Odbor veřejných zakázek a právních služeb
ředitel(ka)Ing. Kateřina Škarkovátel.: 27405 / 4362
e-mail: katerina.skarkova@czso.cz
 
2301 Oddělení veřejných zakázek
vedoucí odděleníMgr. Kamil Vařekatel.: 27405 / 2164
e-mail: kamil.vareka@czso.cz
 
2302 Oddělení právních služeb
vedoucí odděleníJUDr. Pavel Hoketel.: 27405 / 2326
e-mail: pavel.hoke@czso.cz
 
24 Odbor správy ICT
ředitel(ka)Ing. Petr Mikantel.: 27405 / 2944
fax: 274054010
e-mail: petr.mikan@czso.cz
 
2401 Oddělení logistiky ICT a servisu HW
vedoucí odděleníIng. Jiří Hofmantel.: 27405 / 4011
e-mail: jiri.hofman@czso.cz
 
2402 Oddělení podpory centrálních systémů ICT
vedoucí odděleníIng. Iva Auingerovátel.: 27405 / 2449
e-mail: iva.auingerova@czso.cz
 
2403 Oddělení klientské podpory ICT
vedoucí odděleníIng. Vojtěch Hanzliktel.: 27405 / 2914
e-mail: vojtech.hanzlik@czso.cz
 

3 Sekce obecné metodiky a registrů

vrchní ředitel(ka)Ing. Robert Fialka, MBAtel.: 27405 / 4378
e-mail: robert.fialka@czso.cz
 
31 Odbor obecné metodiky
ředitel(ka)Ing. Pavla Trendovátel.: 27405 / 2599
fax: 274054170
e-mail: pavla.trendova@czso.cz
 
3101 Oddělení koordinace statistických zjišťování
vedoucí odděleníIng. Martin Štočektel.: 27405 / 2015
e-mail: martin.stocek@czso.cz
 
3102 Oddělení klasifikací, číselníků a SMS
vedoucí odděleníIng. Petr Eliáštel.: 27405 / 4142
e-mail: petr.elias@czso.cz
 
32 Odbor statistických registrů
ředitel(ka)Ing. Zdeňka Polednovátel.: 27405 / 2574
e-mail: zdenka.polednova@czso.cz
 
3201 Oddělení rozvoje a metodiky registrů
vedoucí odděleníIng. Michal Čigáštel.: 27405 / 2545
e-mail: michal.cigas@czso.cz
 
3202 Oddělení statistických územních jednotek
vedoucí odděleníIng. Zdeňka Udržalovátel.: 4667434 / 60
fax: 466743439
e-mail: zdenka.udrzalova@czso.cz
 
3203 Oddělení zpracování registrů
vedoucí odděleníIng. Marta Ernstovátel.: 27405 / 2156
e-mail: marta.ernstova@czso.cz
 
33 Odbor metodiky realizace statistických zpracování
ředitel(ka)Ing. Pavel Skotnicatel.: 595131 / 290
e-mail: pavel.skotnica@czso.cz
 
3301 Oddělení matematicko-statistických metod a statistické kvality
vedoucí odděleníIng. Ondřej Vozártel.: 27405 / 4179
e-mail: ondrej.vozar@czso.cz
 
3302 Oddělení integračního programování a statistických projektů
vedoucí odděleníIng. Zdeňka Burešovátel.: 27405 / 2661
e-mail: zdenka.buresova@czso.cz
 
3303 Oddělení metodiky zpracování a datových zdrojů
vedoucí odděleníMgr. Tamara Krynskátel.: 595131 / 290
e-mail: tamara.krynska@czso.cz
 
34 Odbor realizačního programování a centrálního zpracování
ředitel(ka)RNDr. René Matýšektel.: 542528 / 109
e-mail: rene.matysek@czso.cz
 
3401 Oddělení programování klientských aplikací
vedoucí odděleníMgr. Martin Netolickýtel.: 542528 / 151
e-mail: martin.netolicky@czso.cz
 
3402 Oddělení programování statistických úloh
vedoucí odděleníMgr. Alena Mikeskovátel.: 542528 / 183
e-mail: alena.mikeskova@czso.cz
 
3403 Oddělení centrálního zpracování
vedoucí odděleníBc. Štěpán Jíchatel.: 27405 / 2149
e-mail: stepan.jicha@czso.cz
 
3404 Oddělení technologie zjišťování
vedoucí odděleníPetr Lebeda, MBAtel.: 27405 / 4200
e-mail: petr.lebeda@czso.cz
 

4 Sekce makroekonomických statistik

vrchní ředitel(ka)Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D.tel.: 27405 / 4253
e-mail: jaroslav.sixta@czso.cz
 
41 Odbor národních účtů
ředitel(ka)Ing. Vladimír Kermiettel.: 27405 / 4247
e-mail: vladimir.kermiet@czso.cz
 
4101 Oddělení sektorových účtů
vedoucí odděleníIng. Jaroslav Zbranektel.: 27405 / 4246
e-mail: jaroslav.zbranek@czso.cz
 
4102 Oddělení input-output tabulek
vedoucí odděleníIng. Petr Musiltel.: 27405 / 2308
e-mail: petr.musil@czso.cz
 
4103 Oddělení čtvrtletních odhadů
vedoucí odděleníIng. Tereza Košťákovátel.: 472706, 27405 / 137, 4067
e-mail: tereza.kostakova@czso.cz
 
42 Odbor vládních a finančních účtů
ředitel(ka)Ing. Václav Rybáček, Ph.D.tel.: 27405 / 2596
e-mail: vaclav.rybacek@czso.cz
 
4201 Oddělení vládních účtů
vedoucí odděleníIng. Marie Trejbalovátel.: 27405 / 2706
e-mail: marie.trejbalova@czso.cz
 
4202 Oddělení finančních účtů
vedoucí odděleníIng. Helena Houžvičkovátel.: 27405 / 4265
e-mail: helena.houzvickova@czso.cz
 
4203 Oddělení netržní ekonomiky
vedoucí odděleníIng. Jaroslav Kahountel.: 27405 / 4232
e-mail: jaroslav.kahoun@czso.cz
 
43 Odbor statistiky cen
ředitel(ka)RNDr. Jiří Mrázektel.: 27405 / 2533
e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
 
4301 Oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb
vedoucí odděleníIng. Jiří Šulctel.: 27405 / 2148
e-mail: jiri.sulc@czso.cz
 
4302 Oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu
vedoucí odděleníIng. Vladimír Klimeštel.: 27405 / 4102
e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
 
4303 Oddělení statistiky spotřebitelských cen
vedoucí odděleníIng. Pavla Šedivátel.: 27405 / 2138
e-mail: pavla.sediva@czso.cz
 
44 Odbor statistiky zahraničního obchodu
ředitel(ka)Mgr. Karel Králtel.: 27405 / 2161
e-mail: karel.kral@czso.cz
 
4401 Oddělení statistiky zahraničního obchodu
vedoucí odděleníIng. Jan Bílýtel.: 27405 / 2249
e-mail: jan.bily@czso.cz
 
4402 Oddělení statistiky vývozu a dovozu služeb
vedoucí odděleníIng. Marcela Sládkovátel.: 27405 / 4059
fax: 274054353
e-mail: marcela.sladkova@czso.cz
 

5 Sekce produkčních statistik

vrchní ředitel(ka)Ing. Jan Ernesttel.: 27405 / 4188
e-mail: jan.ernest@czso.cz
 
51 Odbor statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky
ředitel(ka)Ing. Radek Matějkatel.: 27405 / 2894
e-mail: radek.matejka@czso.cz
 
5101 Oddělení statistiky průmyslu
vedoucí odděleníMgr. Veronika Doležalovátel.: 27405 / 4286
e-mail: veronika.dolezalova@czso.cz
 
5102 Oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby
vedoucí odděleníIng. Petra Cuřínovátel.: 27405 / 4199
e-mail: petra.curinova@czso.cz
 
5103 Oddělení statistiky energetiky
vedoucí odděleníIng. Jan Zámyslickýtel.: 27405 / 2995
e-mail: jan.zamyslicky@czso.cz
 
52 Odbor statistiky služeb
ředitel(ka)Ing. Marie Bouškovátel.: 27405 / 2935
e-mail: marie.bouskova@czso.cz
 
5201 Oddělení statistiky obchodu, dopravy a informačních činností
vedoucí odděleníIng. Jana Gotvaldovátel.: 27405 / 2691
e-mail: jana.gotvaldova@czso.cz
 
5202 Oddělení statistiky cestovního ruchu
vedoucí odděleníIng. Pavel Vančuratel.: 27405 / 2096
e-mail: pavel.vancura@czso.cz
 
5203 Oddělení statistiky služeb
vedoucí odděleníIng. Tomáš Haráktel.: 27405 / 2805
fax: 274054147
e-mail: tomas.harak@czso.cz
 
5204 Oddělení statistiky peněžnictví a pojišťovnictví
vedoucí odděleníIng. Dalibor Valentatel.: 27405 / 2690
e-mail: dalibor.valenta@czso.cz
 
53 Odbor koordinace podnikových statistik a konjunkturálních průzkumů
ředitel(ka)Ing. Juraj Lojkatel.: 27405 / 2680
e-mail: juraj.lojka@czso.cz
 
5301 Oddělení koordinace zpracování podnikových statistik
vedoucí odděleníIng. Pavel Holubtel.: 27405 / 2618
e-mail: pavel.holub@czso.cz
 
5302 Oddělení metodiky podnikových statistik
vedoucí odděleníMgr. Radek Šmídtel.: 27405 / 2617
e-mail: radek.smid@czso.cz
 
5303 Oddělení konjunkturálních průzkumů
vedoucí odděleníIng. Jiří Obsttel.: 27405 / 4116
e-mail: jiri.obst@czso.cz
 
54 Odbor statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí
ředitel(ka)Ing. Jiří Hrbektel.: 27405 / 2331
fax: 274054120
e-mail: jiri.hrbek@czso.cz
 
5401 Oddělení statistiky zemědělství a lesnictví
vedoucí odděleníIng. Renata Vodičkovátel.: 27405 / 4292
fax: 274054120
e-mail: renata.vodickova@czso.cz
 
5402 Oddělení statistiky životního prostředí
vedoucí odděleníIng. Miloslava Veselátel.: 472706 / 157
fax: 472706192
e-mail: miloslava.vesela@czso.cz
 

6 Sekce demografie a sociálních statistik

vrchní ředitel(ka)RNDr. Michaela Kleňhovátel.: 27405 / 2532
e-mail: michaela.klenhova@czso.cz
 
61 Odbor statistiky obyvatelstva
ředitel(ka)Ing. Josef Škrabaltel.: 27405 / 2189
fax: 274052239
e-mail: josef.skrabal@czso.cz
 
6101 Oddělení demografické statistiky
vedoucí odděleníMgr. Terezie Štyglerovátel.: 27405 / 4063
e-mail: terezie.styglerova@czso.cz
 
6102 Oddělení koordinace přípravy a zpracování sčítání
vedoucí odděleníMgr. Robert Šandatel.: 27405 / 2160
e-mail: robert.sanda@czso.cz
 
6103 Oddělení metodiky, analýz a diseminace sčítání
vedoucí odděleníMgr. Pavlína Habartovátel.: 27405 / 4288
e-mail: pavlina.habartova@czso.cz
 
6104 Oddělení zpracování výsledků voleb
vedoucí odděleníIng. Miroslav Řípatel.: 27405 / 2632
fax: 274052239
e-mail: miroslav.ripa@czso.cz
 
62 Odbor šetření v domácnostech
ředitel(ka)Ing. Martin Zelenýtel.: 27405 / 2460
e-mail: martin.zeleny@czso.cz
 
6201 Oddělení sociálních šetření
vedoucí odděleníIng. Jiří Vopravil, Ph.D.tel.: 27405 / 2678
e-mail: jiri.vopravil@czso.cz
 
6202 Oddělení koordinace šetření v domácnostech
vedoucí odděleníIng. Jitka Weissovátel.: 377612 / 135, 2322
e-mail: jitka.weissova@czso.cz
 
63 Odbor statistik rozvoje společnosti
ředitel(ka)Ing. Martin Manatel.: 27405 / 2369
fax: 274054130
e-mail: martin.mana@czso.cz
 
6301 Oddělení statistiky vzdělávání, zdravotnictví, kultury a sociálního zabezpečení
vedoucí odděleníMgr. Eva Skarlandtovátel.: 27405 / 2674
fax: 274054130
e-mail: eva.skarlandtova@czso.cz
 
6302 Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti
vedoucí odděleníMgr. Daniel Böhmtel.: 27405 / 2874
fax: 274054130
e-mail: daniel.bohm@czso.cz
 
64 Odbor statistiky trhu práce a rovných příležitostí
ředitel(ka)Mgr. Dalibor Holýtel.: 27405 / 2694
e-mail: dalibor.holy@czso.cz
 
6401 Oddělení statistiky práce
vedoucí odděleníIng. Jitka Erhartovátel.: 27405 / 2116
e-mail: jitka.erhartova@czso.cz
 
6402 Oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí
vedoucí odděleníMgr. Daniel Chytiltel.: 27405 / 4152
e-mail: daniel.chytil@czso.cz
 
71 Krajská správa Českého statistického úřadu v hl. m. Praze
ředitel(ka)Ing. Jiří Ročovskýtel.: 27405 / 3173
e-mail: jiri.rocovsky@czso.cz
 
7101 Oddělení informačních služeb
vedoucí odděleníRNDr. Tomáš Mládektel.: 27405 / 2673
fax: 274052538
e-mail: tomas.mladek@czso.cz
 
7102 Oddělení terénních zjišťování
vedoucí odděleníIng. Marta Hrdličkovátel.: 27405 / 2124
e-mail: marta.hrdlickova@czso.cz
 
7103 Oddělení zpracování demografie
vedoucí odděleníBc. Kateřina Alexanderovátel.: 27405 / 2105
fax: 724054224
e-mail: katerina.alexanderova@czso.cz
 
7104 Oddělení zpracování statistiky energetiky, technického rozvoje a inovací
vedoucí odděleníBc. Jitka Reslerovátel.: 27405 / 2810
fax: 274052875
e-mail: jitka.reslerova@czso.cz
 
7105 Oddělení zpracování statistiky práce, ICT a životního prostředí
vedoucí odděleníJaroslava Brotánkovátel.: 27405 / 2303
fax: 274054127
e-mail: jaroslava.brotankova@czso.cz
 
7106 Oddělení správy registrů
vedoucí odděleníIng. Pavel Dvořáktel.: 27405 / 2022
fax: 274052686
e-mail: p.dvorak@czso.cz
 
72 Krajská správa Českého statistického úřadu pro Středočeský kraj
ředitel(ka)Ing. Monika Braunšveigovátel.: 27405 / 2664
fax: 274054177, 274054236
e-mail: monika.braunsveigova@czso.cz
 
7201 Oddělení informačních služeb
vedoucí odděleníBc. Jana Slavníkovátel.: 27405 / 2099
fax: 274054177, 274054236
e-mail: jana.slavnikova@czso.cz
 
7202 Oddělení terénních zjišťování
vedoucí odděleníBc. Olga Kaprálkovátel.: 27405 / 2816
fax: 274054236, 274054177
e-mail: olga.kapralkova@czso.cz
 
73 Krajská správa Českého statistického úřadu v Českých Budějovicích
ředitel(ka)Ing. Jana Sedláčkovátel.: 386718 / 630
e-mail: jana.sedlackova@czso.cz
 
7301 Oddělení informačních služeb a správy registrů
vedoucí odděleníIng. Jiří Kotektel.: 386718 / 693
fax: 386718450
e-mail: jiri.kotek@czso.cz
 
7302 Oddělení terénních zjišťování
vedoucí odděleníIng. Viera Zikovátel.: 386718 / 561
e-mail: viera.zikova@czso.cz
 
7303 Oddělení zpracování strukturální statistiky VTS
vedoucí odděleníIng. Eva Kotkovátel.: 386718 / 713
fax: 386718731
e-mail: e.kotkova@czso.cz
 
7304 Oddělení zpracování naturálních úloh v zemědělství a lesnictví
vedoucí odděleníIng. Josef Šimektel.: 386718 / 360
fax: 386359445
e-mail: josef.simek@czso.cz
 
7305 Oddělení zpracování konjunkturální statistiky a technologie zjišťování VTS
vedoucí odděleníHana Völflová, DiStel.: 386718 / 622
fax: 386718732
e-mail: hana.volflova@czso.cz
 
74 Krajská správa Českého statistického úřadu v Plzni
ředitel(ka)Ing. Miloslav Chlad, Ph.D.tel.: 377612 / 279
fax: 377612219
e-mail: miloslav.chlad@czso.cz
 
7401 Oddělení informačních služeb a správy registrů
vedoucí odděleníIng. Lenka Křížovátel.: 377612 / 249
fax: 377612219
e-mail: lenka.krizova@czso.cz
 
7402 Oddělení terénních zjišťování
vedoucí odděleníIng. Vladislava Toušovátel.: 377612 / 272
fax: 377612260
e-mail: vladislava.tousova@czso.cz
 
7403 Oddělení zpracování strukturální statistiky průmyslu a energetiky
vedoucí odděleníAlena Červenátel.: 377612 / 196
e-mail: alena.cervena@czso.cz
 
7404 Oddělení zpracování konjunkturální statistiky průmyslu a energetiky
vedoucí odděleníBc. Mária Hubenátel.: 377612 / 184
e-mail: marie.hubena@czso.cz
 
7405 Oddělení zpracování statistiky průmyslových výrobků a finanční statistiky
vedoucí odděleníBc. Dana Šroubovátel.: 377612 / 213
e-mail: dana.sroubova@czso.cz
 
7406 Oddělení technologické podpory zpracování statistiky průmyslu a energetiky
vedoucí odděleníIng. Jiří Majertel.: 377612 / 210
e-mail: jiri.majer@czso.cz
 
75 Krajská správa Českého statistického úřadu v Karlových Varech
ředitel(ka)Ing. Jaroslava Šenitkovátel.: 353114 / 524
fax: 353114522
e-mail: jaroslava.senitkova@czso.cz
 
7501 Oddělení informačních služeb
ředitel(ka)Ing. Jaroslava Šenitkovátel.: 353114 / 524
fax: 353114522
e-mail: jaroslava.senitkova@czso.cz
 
7502 Oddělení terénních zjišťování
vedoucí odděleníIng. Marie Toningerovátel.: 353114 / 512
fax: 353114522
e-mail: marie.toningerova@czso.cz
 
76 Krajská správa Českého statistického úřadu v Ústí nad Labem
ředitel(ka)Ing. Roman Bechtoldtel.: 472706 / 103
e-mail: roman.bechtold@czso.cz
 
7601 Oddělení informačních služeb a správy registrů
vedoucí odděleníIng. Monika Raušerovátel.: 472706 / 121
e-mail: monika.rauserova@czso.cz
 
7602 Oddělení terénních zjišťování
vedoucí odděleníIng. Jana Kopeckátel.: 472706 / 173
e-mail: jana.kopecka@czso.cz
 
7603 Oddělení zpracování statistiky cestovního ruchu
vedoucí odděleníIng. Hana Machtovátel.: 472706 / 136
e-mail: hana.machtova@czso.cz
 
7604 Oddělení zpracování statistiky odpadů, druhotných surovin a nemocnosti a úrazovosti
vedoucí odděleníIng. Jana Plívovátel.: 472706 / 104
e-mail: jana.plivova@czso.cz
 
7605 Oddělení statistiky peněžnictví, pojišťovnictví a technologie zjišťování
vedoucí odděleníIng. Jarmila Bulvasovátel.: 472706 / 110
e-mail: jarmila.bulvasova@czso.cz
 
77 Krajská správa Českého statistického úřadu v Liberci
ředitel(ka)Bc. Stanislava Riegerovátel.: 485238 / 808
fax: 485238814
e-mail: stanislava.riegerova@czso.cz
 
7701 Oddělení informačních služeb
vedoucí odděleníIng. Dagmar Dvořákovátel.: 485238 / 803
fax: 485238814
e-mail: dagmar.dvorakova@czso.cz
 
7702 Oddělení terénních zjišťování
vedoucí odděleníBc. Helena Nebeskátel.: 485238 / 807
e-mail: helena.nebeska@czso.cz
 
78 Krajská správa Českého statistického úřadu v Hradci Králové
ředitel(ka)Ing. Miloš Poláktel.: 495762 / 302
fax: 390
e-mail: milos.polak@czso.cz
 
7801 Oddělení informačních služeb a správy registrů
vedoucí odděleníIng. Věra Varmužovátel.: 495762 / 317
fax: 495546965
e-mail: vera.varmuzova@czso.cz
 
7802 Oddělení terénních zjišťování
vedoucí odděleníIng. Jitka Kaňukovátel.: 495762 / 325
e-mail: jitka.kanukova@czso.cz
 
7803 Oddělení zpracování statistiky cen spotřebitelských a zemědělských
vedoucí odděleníIng. Pavla Čásenskátel.: 495762 / 283
fax: 495762391, 495762392
e-mail: pavla.casenska@czso.cz
 
7804 Oddělení zpracování statistiky cen průmyslu, stavebnictví, zahraničního obchodu a podnikatelských služeb
vedoucí odděleníIng. Marta Zdeňkovátel.: 495762 / 272
fax: 495762392, 495762372
e-mail: marta.zdenkova@czso.cz
 
7805 Oddělení mobilních technologií spotřebitelských cen a technologie zpracování ostatních cenových indexů
vedoucí odděleníIng. Jiří Šťastnýtel.: 495762 / 265
e-mail: jiri.stastny@czso.cz
 
79 Krajská správa Českého statistického úřadu v Pardubicích
ředitel(ka)Ing. Petr Matoušektel.: 4667434 / 26
fax: 466304962
e-mail: petr.matousek@czso.cz
 
7901 Oddělení informačních služeb
vedoucí odděleníIng. Hedvika Fialovátel.: 4667434 / 18
fax: 466304962
e-mail: hedvika.fialova@czso.cz
 
7902 Oddělení terénních zjišťování
vedoucí odděleníIng. Martina Myškovátel.: 4667434 / 45
fax: 466304962
e-mail: martina.myskova@czso.cz
 
81 Krajská správa Českého statistického úřadu v Jihlavě
ředitel(ka)Ing. Jitka Číhalovátel.: 5671090 / 66
fax: 567109063
e-mail: jitka.cihalova@czso.cz
 
8101 Oddělení informačních služeb
ředitel(ka)Ing. Jitka Číhalovátel.: 5671090 / 66
fax: 567109063
e-mail: jitka.cihalova@czso.cz
 
8102 Oddělení terénních zjišťování
vedoucí odděleníIng. Šárka Freudenreichovátel.: 5671090 / 69
fax: 567109063
e-mail: sarka.freudenreichova@czso.cz
 
82 Krajská správa Českého statistického úřadu v Brně
ředitel(ka)Ing. Helena Kratochvílovátel.: 542528 / 124
fax: 542528324, 542211910
e-mail: helena.kratochvilova@czso.cz
 
8201 Oddělení informačních služeb
vedoucí odděleníBc. Iveta Konečnátel.: 542528 / 105
fax: 542528325
e-mail: iveta.konecna@czso.cz
 
8202 Oddělení terénních zjišťování
vedoucí odděleníMgr. Blanka Šebelová, DiStel.: 542528 / 220
fax: 542528358
e-mail: blanka.sebelova@czso.cz
 
8203 Oddělení zpracování statistiky bytové výstavby a stavebních povolení
vedoucí odděleníIng. Monika Hrazdírovátel.: 542528 / 184
fax: 542528236
e-mail: monika.hrazdirova@czso.cz
 
8204 Oddělení zpracování statistiky vládních a neziskových institucí
vedoucí odděleníIng. Erika Bendovátel.: 542528 / 144
fax: 542528324
e-mail: erika.bendova@czso.cz
 
8205 Oddělení zpracování statistiky stavebnictví, dopravy, informačních a komunikačních činností
vedoucí odděleníIng. Kateřina Sendlerovátel.: 542528 / 126
e-mail: katerina.sendlerova@czso.cz
 
8206 Oddělení správy registrů
vedoucí odděleníIng. Kateřina Lamserovátel.: 542528 / 122
e-mail: katerina.lamserova@czso.cz
 
83 Krajská správa Českého statistického úřadu v Olomouci
ředitel(ka)Mgr. Kamila Vepřkovátel.: 585731 / 502
fax: 585731555
e-mail: kamila.veprkova@czso.cz
 
8301 Oddělení informačních služeb
vedoucí odděleníIng. Jarmila Benešovátel.: 585731 / 516
fax: 585731555
e-mail: jarmila.benesova@czso.cz
 
8302 Oddělení terénních zjišťování
vedoucí odděleníIvana Waibelovátel.: 585731 / 505
fax: 585731555
e-mail: ivana.waibelova@czso.cz
 
84 Krajská správa Českého statistického úřadu ve Zlíně
ředitel(ka)Ing. Hana Hruboňovátel.: 577004941
fax: 577004991
e-mail: hana.hrubonova@czso.cz
 
8401 Oddělení informačních služeb
vedoucí odděleníIng. Leona Tolarovátel.: 577004 / 934
fax: 577004993
e-mail: leona.tolarova@czso.cz
 
8402 Oddělení terénních zjišťování
vedoucí odděleníIng. Barbora Židkovátel.: 577004 / 956
fax: 577004992
e-mail: barbora.zidkova@czso.cz
 
85 Krajská správa Českého statistického úřadu v Ostravě
ředitel(ka)Ing. Jaromír Kartoustel.: 595131 / 242
fax: 595131200
e-mail: jaromir.kartous@czso.cz
 
8501 Oddělení informačních služeb a správy registrů
vedoucí odděleníIng. Jan Dehnertel.: 595131 / 232
e-mail: jan.dehner@czso.cz
 
8502 Oddělení terénních zjišťování
vedoucí odděleníIng. Hana Gureckátel.: 595131 / 270
fax: 595131201
e-mail: hana.gurecka@czso.cz
 
8503 Oddělení zpracování statistiky velkoobchodu
vedoucí odděleníIng. Dana Tichavskátel.: 595131 / 252
fax: 595131297, 595131208
e-mail: dana.tichavska@czso.cz
 
8504 Oddělení zpracování statistiky maloobchodu, pohostinství a ubytování
vedoucí odděleníMgr. Libor Malenovskýtel.: 595131 / 227
e-mail: libor.malenovsky@czso.cz
 
8505 Oddělení technologické podpory zpracování statistiky obchodu, pohostinství a ubytování
vedoucí odděleníIng. Monika Rackovátel.: 595131 / 238
e-mail: monika.rackova@czso.cz
 


Vyhledávání