Úvod > Statistiky > Věda, výzkum a inovace > Výsledky výzkumu a vývoje > Statistika inovací > Analýza dat a výzkumné projekty

Vytisknout

Analýza dat a výzkumné projekty


Cílem ČSÚ je zpřístupnit laické i odborné veřejnosti maximální možné množství informací a dat. Výjimkou není ani statistika inovací v podnicích. Kromě tabulkových dat ČSÚ poskytuje pro výzkumné účely i anonymizovaná mikrodata.
Ukázky analýz, ve kterých byla použita mikrodata ze šetření o inovacích provedených v České republice, jsou uvedeny na další stránce.

Mikrodata ze šetření o inovacích za ČR jsou k dispozici pro vědecké účely přímo v ČSÚ nebo v zabezpečeném centru v Eurostatu. Anonymizovaná data za vybrané země EU (zejména nové členské země) lze získat pro výzkumné projekty na žádost v Eurostatu. V současnosti jsou dostupná data ze šetření CIS 2008. ČSÚ může poskytnout pouze časovou řadu dat za ČR.

Na analýzách dat ČSÚ spolupracuje zejména s CERGE-EI a Technologickým centrem AV ČR.