Úvod > Statistiky > Obyvatelstvo  > Demografické ročenky (pramenná díla) 2010 - 2012

Vytisknout

Demografické ročenky (pramenná díla) 2010 - 2012


Statistický úřad vydával od roku 1929 publikace "Pohyb obyvatelstva v republice Československé (Československé socialistické republice, České socialistické republice, České a Slovenské Federativní republice, České republice)" za příslušný rok (poprvé za rok 1919) a v období protektorátu "Pohyb obyvatelstva" za příslušný rok. Od roku 2006 (s daty za rok 2005) vychází publikace pod názvem „Demografická ročenka České republiky“. V dalším textu označujeme všechny tyto publikace pojmem „pramenné dílo“.

Pramenné dílo je základním zdrojem podrobných dat o pohybu obyvatelstva, také o jeho početní velikosti a složení podle pohlaví, věku a rodinného stavu v daném roce.

Roky 2010 - 2012
Seznam tabulek
Publikace ke stažení
2012
2011
2010


Vyhledávání