Úvod > Vydáváme > Časové řady > Cestovní ruch - časové řady

Vytisknout

Cestovní ruch - časové řady


Ve druhé polovině roku 2013 může dojít k dodatečné revizi dat návštěvnosti a kapacit roku 2012 na základě zakomponování výsledků projektu plošného šetření „Zjišťování u ubytovacích zařízení cestovního ruchu “, které zajišťuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Metodika

Kapacita hromadných ubytovacích zařízení

 • soubor ve formátu .xls  Tab. 1.1 Kapacita hromadných ubytovacích zařízení v krajích (NUTS III)

  09.04.2013

 • soubor ve formátu .xls  Tab. 1.2 Kapacita hromadných ubytovacích zařízení podle kategorie ubytovacího zařízení v ČR

  08.04.2013

 • soubor ve formátu .xls  Tab. 1.3 Kapacita hromadných ubytovacích zařízení v turistických regionech

  09.04.2013

 • soubor ve formátu .xls  Tab. 1.4 Počet hromadných ubytovacích zařízení podle kategorie ubytovacího zařízení v turistických regionech

  09.04.2013

Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních

 • soubor ve formátu .xlsx  Tab. 2.1.1 Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních v ČR

  07.02.2014

 • soubor ve formátu .xlsx  Tab. 2.1.2 Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle kategorie ubytovacího zařízení v ČR

  07.02.2014

 • soubor ve formátu .xlsx  Tab. 2.2.1 Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních v krajích (NUTS III)

  07.02.2014

 • soubor ve formátu .xlsx  Tab. 2.3.1 Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí v ČR a krajích (NUTS III)

  07.02.2014

 • soubor ve formátu .xlsx  Tab. 2.3.2 Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí v ČR a krajích (NUTS III)

  07.02.2014

 • soubor ve formátu .xlsx  Tab. 2.4.1 Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních podle kategorie zařízení a zemí v ČR

  07.02.2014

 • soubor ve formátu .xlsx  Tab. 2.4.2 Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních podle kategorie zařízení a zemí v ČR

  07.02.2014

 • soubor ve formátu .xlsx  Tab. 2.5.1 Návštěvnost v lázeňských ubytovacích zařízeních
  v ČR a krajích (NUTS III)

  07.02.2014

 • soubor ve formátu .xlsx  Tab. 2.5.2 Počet hostů a přenocování v lázeňských ubytovacích zařízeních
  podle zemí v ČR

  07.02.2014

 • soubor ve formátu .xlsx  Tab. 2.6.1 Využití lůžek a pokojů v hotelech a podobných ubytovacích zařízeních v ČR a krajích (NUTS III)

  07.02.2014

 • soubor ve formátu .xlsx  Tab. 2.6.2 Využití lůžek a pokojů v hotelech a podobných ubytovacích zařízeních podle kategorie zařízení v ČR a krajích (NUTS III)

  07.02.2014

 • soubor ve formátu .xlsx  Tab. 2.7.1 Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních v turistických
  regionech

  07.02.2014

 • soubor ve formátu .xlsx  Tab. 2.8.1 Návštěvnost v hotelech v ČR

  07.02.2014

 • soubor ve formátu .xlsx  Tab. 2.8.2 Návštěvnost v hotelech podle kategorie v ČR

  07.02.2014

Konference v hromadných ubytovacích zařízeních

 • soubor ve formátu .xlsx  Tab. 3.1.1 Konference v hromadných ubytovacích zařízeních podle kategorie ubytovacího zařízení v ČR

  07.02.2014

 • soubor ve formátu .xlsx  Tab. 3.1.2 Konference v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ČR

  07.02.2014

Domácí a výjezdový cestovní ruch v ČR

Archiv 2003 – 2010

 • soubor ve formátu .xlsx  Tab. 4.1.0 Domácí a výjezdový cestovní ruch v ČR

  31.03.2014

   Delší cesty (4 a více přenocování) rezidentů v tuzemsku a do zahraničí

 • soubor ve formátu .xlsx  Tab. 4.2.0 Delší cesty rezidentů v tuzemsku a do zahraničí

  02.04.2014

 • soubor ve formátu .xlsx  Tab. 4.2.1 Delší cesty rezidentů v tuzemsku

  02.04.2014

 • soubor ve formátu .xlsx  Tab. 4.2.2 Delší cesty rezidentů do zahraničí

  02.04.2014

   Kratší cesty (1-3 přenocování) rezidentů v tuzemsku a do zahraničí

 • soubor ve formátu .xlsx  Tab. 4.3.0 Kratší cesty rezidentů v tuzemsku a do zahraničí

  31.03.2014

 • soubor ve formátu .xlsx  Tab. 4.3.1 Kratší cesty rezidentů v tuzemsku

  02.04.2014

 • soubor ve formátu .xlsx  Tab. 4.3.2 Kratší cesty rezidentů do zahraničí

  02.04.2014

   Služební cesty rezidentů v tuzemsku a do zahraničí

 • soubor ve formátu .xlsx  Tab. 4.4.0 Služební cesty rezidentů v tuzemsku a do zahraničí

  31.03.2014

 • soubor ve formátu .xlsx  Tab. 4.4.1 Služební cesty rezidentů v tuzemsku

  02.04.2014

 • soubor ve formátu .xlsx  Tab. 4.4.2 Služební cesty rezidentů do zahraničí

  02.04.2014