Úvod > Kontakty > Elektronická podatelna ČSÚ

Vytisknout

Elektronická podatelna ČSÚAdresa elektronické podatelny: podatelna@czso.cz

Elektronická podatelna ČSÚ přijímá pouze datové zprávy opatřené zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, zaslané podle nařízení vlády č. 495/2004 Sb., a to:
- prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na adresu elektronické podatelny,
- na technických nosičích (3,5" disky zformátované pro systém souborů FAT) předané podatelně ČSÚ v úředních hodinách.

Pro ostatní komunikaci lze využít kontakty uvedené na internetových stránkách Českého statistického úřadu.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči ČSÚ činit právní úkony v elektronické podobě:
- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích:
Český statistický úřad
Na padesátém 81
100 82 Praha 10


Úřední hodiny podatelny
pondělí a středa 8.00 - 17.00 hod
úterý a čtvrtek 8.00 - 16.00 hod
pátek 8.00 - 15.00 hod

Český statistický úřad neumožňuje doručování datových zpráv prostřednictvím technického zařízení v budově úřadu.


Pravidla potvrzování doručení datových zpráv
Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele.


Předběžné potvrzení doručení elektronického podání datové zprávy /vzor/

Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Českého statistického úřadu podatelna@czso.cz. Po ověření správnosti podání Vám bude zasláno Potvrzení doručení a přijetí datové zprávy.

Český statistický úřad
Na padesátém 81
100 82 Praha 10

S pozdravem

jméno a příjmení oprávněného zaměstnance
zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance ČSÚ

Potvrzení doručení a přijetí elektronického podání datové zprávy (vzor)

Datová zpráva byla doručena a přijata elektronickou podatelnou Českého statistického úřadu podatelna@czso.cz DD/MM/RRRR v HH/MM/SS.

S pozdravem

jméno a příjmení oprávněného zaměstnance
zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance ČSÚ

Seznam oprávněných zaměstnanců ČSÚ, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát:

Janalíková Jana
Koubová Dana


Technické parametry a postup v případě zjištění škodlivého softwaru

Technické parametry přijímaných datových zpráv:
Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html, pdf, doc, xls a rtf, případně dalších formátech kompatibilních s MS Office 2000 a vyššími. Pokud je datová zpráva delší než 5 stránek tištěného textu, musí být zaslána formou přílohy k průvodnímu textu.

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:
Datové zprávy jsou přijímány na 3,5" disketách zformátovaných pro systém souborů FAT.

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté datové zprávy:
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.

Právní úprava

- Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů;
- Vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách;
- Nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů.

Dotazy týkající se provozu elektronické podatelny

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu jana.janalikova@czso.cz, případně na poštovní adresu úřadu.


Vyhledávání