Úvod > Statistiky > Informační technologie > Informační technologie ve společnosti

Vytisknout

Informační technologie ve společnosti


Český statistický úřad opět po roce vydává publikaci Informační společnost v číslech. Cílem této publikace je poskytnout čtenáři základní informace o stavu a vývoji používání moderních informačních a komunikačních technologií v hlavních oblastech naší společnosti.

Na 60 stranách rozdělených do šesti kapitol nalezne uživatel informace o telekomunikační a internetové infrastruktuře, o vybavenosti a využívání informačních technologií v domácnostech, mezi jednotlivci, v podnicích a také o tom jak jsou informační technologie využívány pro potřeby veřejné správy a zdravotnictví.

Kromě dat za Českou republiku jsou ve většině případů uváděny také informace za státy Evropské unie a uživatel si tak může udělat obrázek o tom, jak si Česká republika v případě využívání těchto moderních technologií stojí ve srovnání s ostatními státy společenství.

Publikace „Informační společnost v číslech 2014“ je k dispozici v elektronické podobě na odkazu: http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/p/061004-14

 • soubor ve formátu .pdf  Vybrané poznatky z publikace


 • Kontaktní osoby Českého statistického úřadu pro tuto oblast:

  Mgr. Eva Skarlandtová
  Tel: 274 052 674
  eva.skarlandtova@czso.cz
  Ing. Martin Mana
  Tel.: 274 052 369
  martin.mana@czso.cz

Vyhledávání