Úvod > Statistiky > Mezinárodní data > Mezinárodní organizace - data, statistiky

Vytisknout

Mezinárodní organizace - data, statistiky


ASEAN, Sdružení států jihovýchodní Asie - statistiky

Principal Global Indicators - Data za G-20 monitorující ekonomický a finanční vývoj těchto významných ekonomik. Stránka pod záštitou IMF je společným podnikem Inter-Agency Group on Economic and Financial Statistics, kam patří Banka pro mezinárodní platby, Evropská centrální banka, Eurostat, Mezinárodní měnový fond, OECD, OSN a Světová banka.

ISI, Mezinárodní statistický institut
Autonomní společnost založená roku 1885, která se snaží rozvíjet a zlepšovat statistické metody a jejich aplikaci prostřednictvím svých aktivit a mezinárodní spolupráce.

IAOS, Mezinárodní asociace pro oficiální statistiku
Nevládní organizace, specializovaná sekce Mezinárodního statistického institutu. Sdružuje právnické a fyzické osoby, které mají odborný či profesionální zájem o oficiální statistiku. Členy jsou šéfové i pracovníci statistických úřadů z celého světa, univerzitní pracovníci, vědci a další příznivci a uživatelé statistiky.

SCORUS, Stálý výbor IAOS pro Regionální a městskou statistiku a výzkum

Mezinárodní databáze německého statistického úřadu (Destatis) poskytující široký výběr statistických dat z více než 180 zemí celého světa.

OECD, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj - statistiky
OECD Ekonomický přehled České republiky 2014 Nově 
Ekonomická studie OECD o ČR v plné online verzi.
OECD Regional eXplorer
Nová verze interaktivního grafického nástroje pro analýzu regionálních statistik OECD.
OECD Factbook 2014 Nově 
Statistická ročenka OECD, volný přístup na on-line tabulky, grafy i přehledné texty. Možnost interaktivního zobrazení dat pomocí nástroje Trendalyzer.
OECD Going for Growth 2014 Nově 
Základní roční publikace OECD přinášející přehled vývoje strukturálních politik v zemích OECD ze srovnávacího hlediska.
OECD Better Life Initiative: Measuring Well-Being and Progress
Globální projekt OECD pro sledování a zpracování základních ukazatelů vývoje lidské společnosti.
OECD-WTO TiVA (Trade in Value Added indicators) database Nově 


Divize obyvatelstva OSN (UN Population Division)

FAO, Organizace pro výživu a zemědělství - FAOSTAT

IAEA, Mezinárodní agentura pro atomovou energii - zdroj dat NUCLEUS

ICAO, Mezinárodní organizace civilního letectví - data

ILO, Mezinárodní organizace práce - statistiky a databáze

IMF, Mezinárodní měnový fond - data a statistiky

IMF World Economic Outlook Database

INFONATION - databáze statistických údajů o členských státech OSN

ITU, Mezinárodní telekomunikační unie - statistiky

ODCCP, Úřad pro kontrolu drog a prevenci kriminality - data a analýzy

Statistická divize OSN (UN Statistical Division)

UNAIDS, Společný program OSN pro HIV/AIDS - data

UNCTAD, Konference OSN pro obchod a rozvoj - statistiky

UDdata - přístup do mezinárodních statistických databází z jednoho místa

UNECE, Evropská hospodářská komise

UNEP, Program OSN pro životní prostředí - GEO data portal

UNESCO, Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu - statistiky

UNHCR, Vysoký komisariát OSN pro uprchlíky - statistiky

UNICEF, Childinfo - statistiky

UNIDO, Organizace OSN pro průmyslový rozvoj - statistiky

UNSC, Statistická komise OSN

UPU, Světová poštovní unie - statistiky

WB, Světová banka - data a statistiky

WHO, Světová zdravotnická organizace - Global Health Observatory (statistiky)

WIPO, Světová organizace duševního vlastnictví - statistiky

WTO, Světová turistická organizace - statistiky

WTO, Světová obchodní organizace - data


Vyhledávání