Úvod > Kontakty > Pracoviště státní statistické služby

Vytisknout

Pracoviště státní statistické služby


InstituceVedoucí pracovník resortní
statistické služby
Kontaktní spojení
Ministerstvo dopravyIng. Luděk Sosna, Ph.D.
ředitel odboru strategie
ludek.sosna@mdcr.cz
Nábřeží L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
Ministerstvo kulturyMgr. Ladislav Eliáš
ředitel úřadu ministerstva kultury

PhDr. Jana Radová
vedoucí NIPOS-CIK
ladislav.elias@mkcr.cz
Maltézské nám. 1
118 11 Praha 1
radova@nipos-mk.cz
Ministerstvo pro místní rozvojMgr. Jelena Kriegelsteinová
ředitelka odboru rozvoje a strategie regionální politiky
jelena.kriegelsteinova@mmr.cz
Na Příkopě 3
110 15 Praha 1
Ministerstvo práce a sociálních věcíIng. Karel Tauchman
ředitel odboru účetnictví a finančního výkaznictví
karel.tauchman@mpsv.cz
Na poříčním právu 1
128 00 Praha 2
Ministerstvo průmyslu a obchoduIng. Jaroslav Vomastek
ředitel odboru ekonomických analýz
vomastek@mpo.cz
Na Františku 32
110 15 Praha 1
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyIng. Václav Jelen
ředitel odboru analyticko-statistického
vaclav.jelen@msmt.cz
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
Ministerstvo zdravotnictvídoc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR
ladislav.dusek@uzis.cz
uzis@uzis.cz
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Palackého nám. 4
120 55 Praha 2
Ministerstvo zemědělstvíIng. Milan Schovánek
ředitel odboru účetnictví, státní pokladny a metodiky účetnictví
milan.schovanek@mze.cz
Těšnov 17
117 05 Praha 1
Ministerstvo životního prostředíMgr. Radka Švábová
ředitelka odboru ekonomiky životního prostředí
radka.svabova@mzp.cz
Vršovická 65
100 10 Praha 10
Ministerstvo vnitraMgr. Bohdan Urban
ředitel odboru veřejné správy a eGovernmentu
bohdan.urban@mvcr.cz
Náměstí hrdinů 1634/3
140 00 Praha 4
Český telekomunikační úřadIng. Hana Hankiewiczová
ředitelka odboru regulace ČTÚ
hankiewiczovah@ctu.cz
Sokolovská 219
190 00 Praha 9
Správa státních hmotných rezervPhDr. Leo Herman
vedoucí oddělení ropné bezpečnosti a statistiky
lherman@sshr.cz
Šeříková 1/616
150 85 Praha 5

Vyhledávání