Úvod > Statistiky > Evropská data (ESDS) > Regionální a městská statistika Eurostatu

Vytisknout

Regionální a městská statistika Eurostatu


 
náhled webové stránky regionální databáze Eurostatu
Data Eurostatu za regiony a města
Jednoduchý přístup ke všem regionálním a městským statistikám Eurostatu.
 
Eurostat Regional Yearbook 2010 Cover
Eurostat regional yearbook 2014
Statistická ročenka pokrývající regiony EU-27 podle rozdělení NUTS2 a statistické regiony kandidátských zemí a zemí EFTA.
 
ukázka mapy z GISCO
GISCO (Geographic Information System of the European Commission)
Geografický informační systém Evropské komise. Geodata, mapy, plakáty, publikace, manuály atd.
 
náhled webové stránky Urban Audit
Audit 258 evropských měst / Urban audit
Informace o životních podmínkách ve 258 velkých a středních městech členských a kandidátských zemí EU (EU-27).
 
ukázka mapy států EU s regiony NUTS2
Evropa - NUTS2
Mapy států Evropy s rozčleněním na jednotlivé NUTS2 regiony a vyznačením některých významnějších měst.

Vyhledávání