Úvod > Vydáváme > Tiskové zprávy > Přepočet časových řad maloobchodu a motoristického segmentu

Vytisknout

Přepočet časových řad maloobchodu a motoristického segmentu20. března 2009

Přepočet časových řad maloobchodu a motoristického segmentu


Český statistický úřad (ČSÚ) dnes zveřejnil na svých internetových stránkách nové časové řady indexů tržeb v běžných a stálých cenách. Tyto časové řady zahrnují data za jednotlivé měsíce let 2000 (v případě meziročních indexů 2001) až 2008 a jsou nově uváděny v mezinárodní klasifikaci odvětví NACE Rev. 2 (dříve OKEČ Rev 1.1), která vstoupila v platnost v roce 2008.

Nová klasifikace NACE Rev. 2 nevznikla vždy jednoznačným převodem původních kódů na nové, v řadě případů bylo pro zatřídění podniků potřebné znát převažující činnost ve značné podrobnosti (nestačilo např. pouze maloobchod se zbožím pro domácnost, ale bylo potřebné vědět, zda se prodává nádobí nebo koberce nebo audio a videozařízení či pouze audio a videonahrávky).

Největší změnou v odvětví maloobchodu bylo přičlenění maloobchodního prodeje pohonných hmot, který celkové výsledky může poměrně významně ovlivnit. Naopak vypadly vahově nevýznamné opravy spotřebního zboží, které přešly do služeb. Ukázka nové klasifikace NACE Rev. 2 týkající se oddílů 45 a 47 je v Příloze 1.

Nové časové řady se od původních liší z několika důvodů:
  • Vzhledem k tomu, že na podzim 2008 získal ČSÚ administrativní zdroje dat za roky 2000 - 2008, byly tyto nové informace využity i pro odhad celkových tržeb maloobchodu v jednotlivých letech. Současně byl pro přepočet měsíčních dat využit i nový matematický model, který lépe zohledňoval vznik a zánik podniků v průběhu roku.
  • Další změnou, která významně ovlivnila výsledné indexy maloobchodu i motoristického segmentu ve srovnání s původními časovými řadami, byl přechod na bazický rok 2005. Zejména pro poslední roky se vahové schéma roku 2000 vzdálilo od reality, takže nynější indexy tuto realitu vystihují lépe.
  • Při přepočtu do nové NACE Rev. 2 byly zjištěny i chyby v zatřídění některých podniků, které byly pro nové výstupy napraveny.
  • Poslední, ale ne zanedbatelnou změnou, bylo vytvoření nových deflátorů. Původně byly využívány cenové indexy zjišťované pro index spotřebitelských cen, které však pro tržby bez DPH musely být upraveny. Současně byly zjištěny váhy jednotlivých skupin reprezentantů, které odpovídají situaci v maloobchodě a nikoli spotřebnímu koši zjišťovanému v domácnostech (v maloobchodě nakupují některý sortiment i podnikatelé a nerezidenti).
  • Podrobnější metodika výpočtu indexů a informace o statistickém zjišťování, které je jejich zdrojem, najdete pod Metodika


Tiskový referát
Kanceláře předsedy ČSÚ

0903TZMALOOBCHODp.doc
  • soubor ve formátu .pdf soubor ve formátu .doc Příloha č. 1

Vyhledávání