Úvod > Výkazy, sběr dat > O výkazech > Proč vyplňovat výkazy > Odkazy na zákony

Vytisknout

Odkazy na zákony


Zákonné normy, dle kterých ČSÚ realizuje zasílání, sběr a zpracování statistických výkazů v referenčním roce 2013, jsou Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), dále Vyhláška č. 275/2011 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2012 (včetně příloh č. 1 a 2) zveřejněné v částce 98 Sb. a Vyhláška č. 343/2012 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2013 (včetně příloh č. 1 a 2) zveřejněné v částce 127. Informace o výše uvedených normách můžete najít též na webových stránkách Českého statistického úřadu www.czso.cz (úplné znění zákona o státní statistické službě) a na stránkách Ministerstva vnitra (www.mvcr.cz), kde jsou uloženy v elektronické formě všechny částky sbírek zákonů za patřičné roky.

Vyhledávání