Úvod > Výkazy, sběr dat > O výkazech > Proč vyplňovat výkazy > Odkazy na zákony

Vytisknout

Odkazy na zákony


Zákonné normy, dle kterých ČSÚ realizuje zasílání, sběr a zpracování statistických výkazů v referenčním roce 2015, jsou Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), dále Vyhláška č. 348/2013 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2014 (včetně příloh č. 1 a 2) zveřejněné v částce 137 Sb. a Vyhláška č. 239/2014 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2015 (včetně příloh č. 1 a 2) zveřejněné v částce 102. Informace o výše uvedených normách můžete najít též na webových stránkách Českého statistického úřadu www.czso.cz (úplné znění zákona o státní statistické službě) a na stránkách Ministerstva vnitra (www.mvcr.cz), kde jsou uloženy v elektronické formě všechny částky sbírek zákonů za patřičné roky.

Vyhledávání