Úvod > Výkazy, sběr dat > Program statistických zjišťování > Novela vyhlášky o Programu statistických zjišťování na rok 2012

Vytisknout

Novela vyhlášky o Programu statistických zjišťování na rok 2012


Vyhláška č. 118/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 275/2011 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2012 ze dne 28. března 2012, byla zveřejněna v částce 44 dne 6. dubna 2012

Český statistický úřad vyhláškou zrušil resortní statistické zjišťování V (MPSV) 9-12 o dávkách sociální péče pro občany České republiky a zemí Evropské unie a omezil rozsah zjišťovaných ukazatelů u resortního statistického zjišťování V (MPSV) 10-01 o sociálních službách a sociální péči (zrušení sledování evidence držitelů průkazek TP, ZTP a ZTP/P).

Důvodem této změny je nadbytečnost provádění těchto statistických zjišťování, protože potřebná statistická data bude Ministerstvo práce a sociálních věcí nově čerpat prostřednictvím svého informačního systému v souvislosti s realizací „Sociální reformy I.“ na základě zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2012.

Uvedený krok potvrzuje dlouhodobou snahu Českého statistického úřadu o postupné snižování administrativní zátěže respondentů.

  • soubor ve formátu .pdf  Vyhláška č. 118/2012 Sb.

Vyhledávání