Časté dotazy

 

Nalezeno 87 otázek.
1Jak zjistím OKEČ resp. CZ-NACE naší firmy? Kde zjistím právní formu naší firmy či CZ-NUTS, základní územní jednotku nebo územně technickou jednotku?62209 přístupů
2Jaká je správná zkratka pro pojem "Identifikační číslo osoby" používaný v Registru ekonomických subjektů? "IČO" nebo "IČ"?  60010 přístupů
3Jaký je rozdíl mezi číslem popisným, evidenčním, orientačním, náhradním?40995 přístupů
4Jaká je průměrná mzda podle profesí?34305 přístupů
5Kdo přiděluje IČO? 30185 přístupů
6Existuje nějaká statistika spotřeby piva/alkoholu na obyvatele jednotlivých měst? 27907 přístupů
7Kde na Vašem serveru najdu číselníky OKEČ, ZÚJ a ÚTJ?25581 přístupů
8Rád bych zjistil, kolik je v České republice osob s určitým příjmením - například HENZEL.25553 přístupů
9Kde najdu měsíční vývoj cen pohonných hmot?25467 přístupů
10Kde lze zjistit IČO nějaké firmy? 24036 přístupů
11Jaká byla v roce 2017 průměrná míra inflace (index spotřebitelských cen)? Kde mohu tento údaj nalézt?22828 přístupů
12Kolik obyvatel má ČR?22613 přístupů
13Kdo má povinnost vyplňovat statistické výkazy?21903 přístupů
14Kde najdu přehled nejoblíbenějších křestních jmen dětí v ČR?20660 přístupů
15Kde najdu výši průměrné mzdy v ČR?20389 přístupů
16Kde najdu potřebné podklady pro zařazení majetku do odpisové skupiny (pro účely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění)? 20228 přístupů
17Kde najdu medián mzdy, proč je všude uvedena pouze průměrná mzda?19632 přístupů
18Zákon o DPH se odvolává v příloze č. 1 na Harmonizovaný systém popisu číselného označení zboží. Kde jej lze nalézt (SKP na vašich stránkách neodpovídá tomuto popisu)?19402 přístupů
19Kam se mohu obrátit se žádostí o pomoc při zatřídění ekonomické činnosti podle klasifikace OKEČ, resp. CZ-NACE nebo při zatřídění určitého zboží či služby podle klasifikace SKP?18358 přístupů
20Kde najdu poslední statistiku kriminality, zejména násilných trestných činů, z níž by bylo patrné, jakou měrou se na jednotlivých skutcích podíleli muži, ženy, nezletilí a mladiství?18082 přístupů
21Kde najdu kódy CPV?17763 přístupů
22Kde můžu zjistit základní údaje o ČR? (např. počet obyvatel, rozloha státu, průměrné mzdy, míru inflace, míru nezaměstnanosti atp.) 17638 přístupů
23Co znamená zkratka HDP, co vyjadřuje a jaká je jeho hodnota?17385 přístupů
24Jak se měří nezaměstnanost? Co znamená zkratka VŠPS? 17363 přístupů
25Kdo přiděluje rodné číslo (RČ)? 17305 přístupů
26Kde mohu najít informace o hospodaření malých firem v ČR?17200 přístupů
27Kde můžu zjistit informace o vývoji zahraničních investic do České republiky?17082 přístupů
28Jak lze najít definitivní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 v jednotlivých obcích ČR?17038 přístupů
29Kde najdu demografická data zemí EU (porodnost, úmrtnost, populační vývoj)?17012 přístupů
30Kde je možné získat informace o prognóze vývoje inflace? 16933 přístupů
31Kde lze najít prognózu o tom, jak se bude vyvíjet počet obyvatel v naší republice v následujících letech, nejlépe rozdělenou dle jednotlivých věkových kategorií?16886 přístupů
32Kde najdu potřebné klasifikace, které jsou nutné pro úplné a správné vyplnění Žádosti zaměstnavatele o povolení získávat na volná pracovní místa zaměstnance ze zahraničí? Vyplnění těchto žádostí vyžadují úřady práce (v souladu s § 85 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti). 16795 přístupů
33Existuje nějaký seznam firem (databáze firem)?16686 přístupů
34Co je to inflace, jak se zjišťuje a jaká je její míra? 16580 přístupů
35Zajímalo by mě, zda je někde vymezen pojem "spotřební zboží" anebo zda existuje nějaká jeho kategorizace.16501 přístupů
36Kde na vašem serveru najdu výkazy pro elektronický sběr dat?16481 přístupů
37Kde naleznu vzdělanostní strukturu obyvatelstva ČR?16415 přístupů
38Kde najdu informace o mzdách (průměrné mzdy v odvětvích, mzdová diferenciace)?16170 přístupů
39Kde najdu údaje o nezaměstnanosti v ČR? Zajímá mě hlavně struktura nezaměstnanosti podle věkových skupin v ČR.15923 přístupů
40Kde mohu najít průměrné ceny pohonných hmot v jednotlivých měsících tohoto roku?15896 přístupů
41Kde najdu informace o obyvatelstvu ČR (o porodnosti, úmrtnosti, počtu sňatků, rozvodů atp.)? 15854 přístupů
42Kolik domácností v ČR je napojeno na internet?15656 přístupů
43Kde bych našel seznam 205 obcí s rozšířenou působností?15550 přístupů
44Kde lze získat číselníky a klasifikace?15486 přístupů
45Kde najdu definice statistických ukazatelů?15426 přístupů
46Co je to databáze Registr ekonomických subjektů? 15363 přístupů
47Jak se správně píše název ulice NA PADESÁTÉM v adrese ČSÚ, s malým nebo velkým "P"?15293 přístupů
48Kde najdu výsledky Sčítání lidu, domů a bytů?15279 přístupů
49Co je to Intrastat a kde o něm mohu najít více informací?15052 přístupů
50Kde najdu na vašich stránkách klasifikaci produkce SKP, případně další klasifikace?15023 přístupů
51Jak lze získat výběr z databáze Registr ekonomických subjektů (RES)?14993 přístupů
52Kde mohu na vašich stránkách najít čisté měsíční výdaje domácností, například výdaje za elektřinu a plyn?14989 přístupů
53Kde mohu najít informace o dovozu a vývozu?14894 přístupů
54Kde najdu informace o výši bankovních vkladů obyvatel ČR?14863 přístupů
55Kde mohu získat potvrzení o aktuální míře inflace?14838 přístupů
56I když jsou data na vašem webu aktualizována, stále vidím stará data. Proč? 14833 přístupů
57Jak lze objednat databázi Registr ekonomických subjektů (RES)? 14775 přístupů
58Kde naleznu ceník (sazebník)? 14671 přístupů
59Kde najdu údaje o spotřebě jednotlivých druhů zboží?14664 přístupů
60Jaká je výše průměrné mzdy v Praze a jaká v ostatních krajích?14580 přístupů
61Kde najdu na vašich stránkách počet obyvatel v jednotlivých částech Prahy?14519 přístupů
62Potřebuji najít vývoj HDP za posledních 10 let.14492 přístupů
63Kde najdu výsledky voleb nebo referend?14333 přístupů
64Kde mohu najít informace o využití internetu, výpočetní techniky a mobilních telefonů v podnikatelském sektoru?14213 přístupů
65Chtěl bych, aby se mi po spuštění Exploreru objevily vaše stránky. Jak to mohu udělat?14141 přístupů
66Jak mám vyplnit roční statistický výkaz, jestliže se do něj mají uvádět údaje za minulý kalendářní rok, ale naše firma má stanoven hospodářský rok jinak, to znamená, že se s rokem kalendářním neshoduje a navíc ještě nebyl ukončen? 14083 přístupů
67Kde si lze objednat klientskou SCP schránku pro distribuci elektronických publikací?14000 přístupů
68Kde naleznu informace o obyvatelstvu v letech 1920-1948?13773 přístupů
69Lze si objednat předplatné publikací (statistických informací)? 13653 přístupů
70Kde najdu rozlohu a hustotu osídlení ČR?13479 přístupů
71Proč se liší počty obyvatel v obcích poskytované ČSÚ a Ministerstvem vnitra?13401 přístupů
72Kde najdu počty cizinců žijících v ČR? 13380 přístupů
73Kde bych našla aktuální číselné údaje o dovozu a vývozu vína?13348 přístupů
74Jak to, že má většina zaměstnanců menší mzdu než je průměrná hrubá mzda zveřejňovaná ČSÚ?13170 přístupů
75Kde najdu informace o vyhodnocování výsledků voleb do obecních zastupitelstev?13143 přístupů
76Kde najdu informace potřebné k zařazení zboží a služeb podle základní či snížené sazby DPH (pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění)?13137 přístupů
77Kdy vychází Statistická ročenka ČR?12828 přístupů
78Kde najdu statistická data srovnávající životní úroveň rodin s dětmi a rodin bez dětí?12531 přístupů
79V jakém roce měla Česká republika nejvíce obyvatel?12489 přístupů
80Kde najdu informace ohledně výstavby nových bytů, rodinných domů atd.? Kolik se jich postavilo za posledních 5 let?12431 přístupů
81Kde je možno nalézt základní statistická data (např. HDP, počet zaměstnaných, nezaměstnaných, míru nezaměstnanosti...) pro Karlovarský kraj v rozmezí let 1995-2008?12409 přístupů
82Kde najdu indexy cen bytových domů?12403 přístupů
83Kde najdu základní informace (počet obyvatel, vývoj průměrných mezd, přírůstky/úbytky obyvatelstva, rozložení věkových struktur..atd) k okresům Domažlice, Klatovy, Prachatice a Český Krumlov za období 2000-2005?12358 přístupů
84Z vašich stránek jsem chtěl stáhnout starší data, která jsou uložena ve formátu zip, ale bohužel se mi to nedaří. Jak mám postupovat?12303 přístupů
85Jak poznám z číselníku obcí CISOB, která obec náleží k jakému okresu? (Existuje totiž mnoho obcí se shodným názvem). 12190 přístupů
86Kde najdu údaje o ročních objemech poskytnutých bankovních úvěrů za celou republiku?12135 přístupů
87Existuje číselník, kde jsou uvedeny adresy domů v ČR v kombinaci s čísly popisnými?11835 přístupů