Časté dotazy

 

Nalezeno 87 otázek.
1Jak zjistím OKEČ resp. CZ-NACE naší firmy? Kde zjistím právní formu naší firmy či CZ-NUTS, základní územní jednotku nebo územně technickou jednotku?66553 přístupů
2Jaká je správná zkratka pro pojem "Identifikační číslo osoby" používaný v Registru ekonomických subjektů? "IČO" nebo "IČ"?  64405 přístupů
3Jaký je rozdíl mezi číslem popisným, evidenčním, orientačním, náhradním?46688 přístupů
4Jaká je průměrná mzda podle profesí?38049 přístupů
5Kdo přiděluje IČO? 31847 přístupů
6Existuje nějaká statistika spotřeby piva/alkoholu na obyvatele jednotlivých měst? 28967 přístupů
7Kde najdu měsíční vývoj cen pohonných hmot?26917 přístupů
8Rád bych zjistil, kolik je v České republice osob s určitým příjmením - například HENZEL.26434 přístupů
9Kde na Vašem serveru najdu číselníky OKEČ, ZÚJ a ÚTJ?25903 přístupů
10Kde lze zjistit IČO nějaké firmy? 24302 přístupů
11Kdo má povinnost vyplňovat statistické výkazy?23119 přístupů
12Jaká byla v roce 2017 průměrná míra inflace (index spotřebitelských cen)? Kde mohu tento údaj nalézt?23104 přístupů
13Kolik obyvatel má ČR?22989 přístupů
14Kde najdu potřebné podklady pro zařazení majetku do odpisové skupiny (pro účely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění)? 21952 přístupů
15Kde najdu přehled nejoblíbenějších křestních jmen dětí v ČR?20885 přístupů
16Kde najdu výši průměrné mzdy v ČR?20628 přístupů
17Kde najdu medián mzdy, proč je všude uvedena pouze průměrná mzda?19986 přístupů
18Zákon o DPH se odvolává v příloze č. 1 na Harmonizovaný systém popisu číselného označení zboží. Kde jej lze nalézt (SKP na vašich stránkách neodpovídá tomuto popisu)?19720 přístupů
19Kde najdu poslední statistiku kriminality, zejména násilných trestných činů, z níž by bylo patrné, jakou měrou se na jednotlivých skutcích podíleli muži, ženy, nezletilí a mladiství?18940 přístupů
20Jak se měří nezaměstnanost? Co znamená zkratka VŠPS? 18749 přístupů
21Kde najdu potřebné klasifikace, které jsou nutné pro úplné a správné vyplnění Žádosti zaměstnavatele o povolení získávat na volná pracovní místa zaměstnance ze zahraničí? Vyplnění těchto žádostí vyžadují úřady práce (v souladu s § 85 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti). 18748 přístupů
22Kde najdu kódy CPV?18723 přístupů
23Kam se mohu obrátit se žádostí o pomoc při zatřídění ekonomické činnosti podle klasifikace OKEČ, resp. CZ-NACE nebo při zatřídění určitého zboží či služby podle klasifikace SKP?18720 přístupů
24Kde můžu zjistit informace o vývoji zahraničních investic do České republiky?17972 přístupů
25Kde můžu zjistit základní údaje o ČR? (např. počet obyvatel, rozloha státu, průměrné mzdy, míru inflace, míru nezaměstnanosti atp.) 17911 přístupů
26Co znamená zkratka HDP, co vyjadřuje a jaká je jeho hodnota?17830 přístupů
27Kdo přiděluje rodné číslo (RČ)? 17790 přístupů
28Kde mohu najít informace o hospodaření malých firem v ČR?17760 přístupů
29Kde najdu demografická data zemí EU (porodnost, úmrtnost, populační vývoj)?17675 přístupů
30Kde lze najít prognózu o tom, jak se bude vyvíjet počet obyvatel v naší republice v následujících letech, nejlépe rozdělenou dle jednotlivých věkových kategorií?17389 přístupů
31Jak lze najít definitivní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 v jednotlivých obcích ČR?17265 přístupů
32Kde je možné získat informace o prognóze vývoje inflace? 17051 přístupů
33Existuje nějaký seznam firem (databáze firem)?17043 přístupů
34Co je to inflace, jak se zjišťuje a jaká je její míra? 16883 přístupů
35Kde na vašem serveru najdu výkazy pro elektronický sběr dat?16750 přístupů
36Zajímalo by mě, zda je někde vymezen pojem "spotřební zboží" anebo zda existuje nějaká jeho kategorizace.16672 přístupů
37Kde naleznu vzdělanostní strukturu obyvatelstva ČR?16632 přístupů
38Kde najdu údaje o nezaměstnanosti v ČR? Zajímá mě hlavně struktura nezaměstnanosti podle věkových skupin v ČR.16382 přístupů
39Kde najdu informace o mzdách (průměrné mzdy v odvětvích, mzdová diferenciace)?16325 přístupů
40Kde mohu najít průměrné ceny pohonných hmot v jednotlivých měsících tohoto roku?16251 přístupů
41Kde najdu informace o obyvatelstvu ČR (o porodnosti, úmrtnosti, počtu sňatků, rozvodů atp.)? 16010 přístupů
42Kolik domácností v ČR je napojeno na internet?15786 přístupů
43Kde bych našel seznam 205 obcí s rozšířenou působností?15733 přístupů
44Jak se správně píše název ulice NA PADESÁTÉM v adrese ČSÚ, s malým nebo velkým "P"?15687 přístupů
45Kde lze získat číselníky a klasifikace?15676 přístupů
46Co je to databáze Registr ekonomických subjektů? 15591 přístupů
47Kde najdu definice statistických ukazatelů?15556 přístupů
48Kde najdu výsledky Sčítání lidu, domů a bytů?15539 přístupů
49Kde najdu na vašich stránkách klasifikaci produkce SKP, případně další klasifikace?15286 přístupů
50Co je to Intrastat a kde o něm mohu najít více informací?15244 přístupů
51Jak lze získat výběr z databáze Registr ekonomických subjektů (RES)?15216 přístupů
52Kde mohu na vašich stránkách najít čisté měsíční výdaje domácností, například výdaje za elektřinu a plyn?15117 přístupů
53Kde mohu najít informace o dovozu a vývozu?15078 přístupů
54Kde mohu získat potvrzení o aktuální míře inflace?15071 přístupů
55Kde najdu informace o výši bankovních vkladů obyvatel ČR?15015 přístupů
56Potřebuji najít vývoj HDP za posledních 10 let.15014 přístupů
57I když jsou data na vašem webu aktualizována, stále vidím stará data. Proč? 14965 přístupů
58Jak lze objednat databázi Registr ekonomických subjektů (RES)? 14912 přístupů
59Kde najdu údaje o spotřebě jednotlivých druhů zboží?14820 přístupů
60Kde naleznu ceník (sazebník)? 14778 přístupů
61Jaká je výše průměrné mzdy v Praze a jaká v ostatních krajích?14717 přístupů
62Kde najdu na vašich stránkách počet obyvatel v jednotlivých částech Prahy?14643 přístupů
63Kde najdu výsledky voleb nebo referend?14465 přístupů
64Kde mohu najít informace o využití internetu, výpočetní techniky a mobilních telefonů v podnikatelském sektoru?14347 přístupů
65Chtěl bych, aby se mi po spuštění Exploreru objevily vaše stránky. Jak to mohu udělat?14263 přístupů
66Jak mám vyplnit roční statistický výkaz, jestliže se do něj mají uvádět údaje za minulý kalendářní rok, ale naše firma má stanoven hospodářský rok jinak, to znamená, že se s rokem kalendářním neshoduje a navíc ještě nebyl ukončen? 14231 přístupů
67Kde si lze objednat klientskou SCP schránku pro distribuci elektronických publikací?14155 přístupů
68Kde naleznu informace o obyvatelstvu v letech 1920-1948?13955 přístupů
69Lze si objednat předplatné publikací (statistických informací)? 13793 přístupů
70Kde bych našla aktuální číselné údaje o dovozu a vývozu vína?13778 přístupů
71Proč se liší počty obyvatel v obcích poskytované ČSÚ a Ministerstvem vnitra?13679 přístupů
72Kde najdu rozlohu a hustotu osídlení ČR?13633 přístupů
73Kde najdu informace potřebné k zařazení zboží a služeb podle základní či snížené sazby DPH (pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění)?13568 přístupů
74Kde najdu počty cizinců žijících v ČR? 13509 přístupů
75Jak to, že má většina zaměstnanců menší mzdu než je průměrná hrubá mzda zveřejňovaná ČSÚ?13347 přístupů
76Kde najdu informace o vyhodnocování výsledků voleb do obecních zastupitelstev?13248 přístupů
77Kdy vychází Statistická ročenka ČR?12983 přístupů
78Kde najdu statistická data srovnávající životní úroveň rodin s dětmi a rodin bez dětí?12732 přístupů
79V jakém roce měla Česká republika nejvíce obyvatel?12614 přístupů
80Kde najdu informace ohledně výstavby nových bytů, rodinných domů atd.? Kolik se jich postavilo za posledních 5 let?12573 přístupů
81Kde je možno nalézt základní statistická data (např. HDP, počet zaměstnaných, nezaměstnaných, míru nezaměstnanosti...) pro Karlovarský kraj v rozmezí let 1995-2008?12563 přístupů
82Kde najdu indexy cen bytových domů?12547 přístupů
83Kde najdu základní informace (počet obyvatel, vývoj průměrných mezd, přírůstky/úbytky obyvatelstva, rozložení věkových struktur..atd) k okresům Domažlice, Klatovy, Prachatice a Český Krumlov za období 2000-2005?12524 přístupů
84Z vašich stránek jsem chtěl stáhnout starší data, která jsou uložena ve formátu zip, ale bohužel se mi to nedaří. Jak mám postupovat?12441 přístupů
85Jak poznám z číselníku obcí CISOB, která obec náleží k jakému okresu? (Existuje totiž mnoho obcí se shodným názvem). 12422 přístupů
86Kde najdu údaje o ročních objemech poskytnutých bankovních úvěrů za celou republiku?12278 přístupů
87Existuje číselník, kde jsou uvedeny adresy domů v ČR v kombinaci s čísly popisnými?12123 přístupů