Do 11. 5. w toku:

Spis Powszechny online i papierowy

W Spisie można wziąć udział w formie elektronicznej lub papierowej. Udział w Spisie online jest łatwy, szybki i bezkontaktowy. Formularz elektroniczny jest również dostępny w językach obcych. Każdy, kto chce skorzystać z formularza drukowanego, może otrzymać go wraz z kopertą zwrotną od Komisarza spisowego lub w punktach kontaktowych ds. Spisu. Komisarz ds. Spisu przyjedzie we wcześniej ogłoszonym terminie i zaczeka na Pana(i) przybycie przed Pana(i) domem. Wypełniony formularz w kopercie zwrotnej można oddać na poczcie lub wrzucić do skrzynki pocztowej.
Uwaga: Formularz drukowany można wypełnić tylko w języku czeskim. Chociaż dostępne są tłumaczenia pytań na pozostałe siedem języków, u formularza drukowanego należy wypełnić tekst tylko w języku czeskim. Dlatego zalecamy Spis online.
Spis kończy się za
2
0
godziny
Przebieg Spisu
Do 26. 3. 2021 r
Przygotowanie Spisu
27. 3. – 11. 5. 2021
Spis online
17. 4. – 11. 5. 2021
Spis w wersji papierowej
Od 12. 5. 2021
Przetwarzanie wyników
Grudzień 2021 r
Publikacja wyników
Więcej w języku czeskim lub angielskim
Jak zalogować się do formularza online

Aby zalogować się, należy podać numer ważnego dokumentu tożsamości wydanego przez RCz (dowód osobisty, paszport lub dokumenty wydawane cudzoziemcom) oraz datę urodzenia.

Można skorzystać z logowania przez eidentita.cz lub skrzynkę danych osoby fizycznej.

Dokumenty wydawane cudzoziemcom to np. wiza długoterminowa, zezwolenie na pobyt długoterminowy, zezwolenie na pobyt stały, karta pobytu członka rodziny obywatela UE, zezwolenie na pobyt dla cudzoziemców.

Jak zalogować się do formularza online
Ochrona danych

Pana(i) prywatność jest zabezpieczona. Administratorem podanych danych osobowych jest wyłącznie Czeski Urząd Statystyczny. Przetwarza te dane w bezpieczny sposób na podstawie i w zakresie ustawy o Spisie Ludności, zgodnie z obowiązującymi przepisami unijnymi i krajowymi dotyczącymi ochrony i przetwarzania danych osobowych.

Szczegóły w języku czeskim lub angielskim

Ochrona danych