Do 26. 3. w toku:

Przygotowanie do Spisu powszechnego

Spis Ludności rozpocznie się o północy z 26 na 27 marca 2021 r. Spisać można się bezpiecznie i łatwo również online. Elektroniczny formularz spisowy będzie dostępny na tej oto stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej. Jeżeli nie można do 9 kwietnia wziąć udział w Spisie przez Internet, należy wypełnić drukowany formularz spisowy.
Spis rozpoczyna się za
2
5
dni
Przebieg Spisu
Do 26. 3. 2021 r
Przygotowanie Spisu
27. 3. – 9. 4. 2021
Spis online
17. 4. – 11. 5. 2021
Spis w wersji papierowej
Od 12. 5. 2021
Przetwarzanie wyników
Grudzień 2021 r
Publikacja wyników
Więcej w języku czeskim lub angielskim
Jak zalogować się do formularza online

Aby zalogować się, należy podać numer ważnego dokumentu tożsamości wydanego przez RCz (dowód osobisty, paszport lub dokumenty wydawane cudzoziemcom) oraz datę urodzenia.

Można skorzystać z logowania przez eidentita.cz lub skrzynkę danych osoby fizycznej.

Dokumenty wydawane cudzoziemcom to np. wiza długoterminowa, zezwolenie na pobyt długoterminowy, zezwolenie na pobyt stały, karta pobytu członka rodziny obywatela UE, zezwolenie na pobyt dla cudzoziemców.

Jak zalogować się do formularza online
Ochrona danych

Pana(i) prywatność jest zabezpieczona. Administratorem podanych danych osobowych jest wyłącznie Czeski Urząd Statystyczny. Przetwarza te dane w bezpieczny sposób na podstawie i w zakresie ustawy o Spisie Ludności, zgodnie z obowiązującymi przepisami unijnymi i krajowymi dotyczącymi ochrony i przetwarzania danych osobowych.

Szczegóły w języku czeskim lub angielskim

Ochrona danych