Ke stažení

Na této stránce nabízíme volně k dispozici různé materiály o Sčítání 2021 pro veřejnost, samosprávu i média. Najdete zde základní právní normy, podklady pro média (včetně ilustračních fotografií), vyplněné vzory listinných formulářů, seznamy kontaktních míst v krajích a mnoho dalšího.
Ke stažení

Legislativa

Zákon o Sčítání 2021 (HTML PDF, 319 kB)

Vyhláška č. 490/2020 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů (PDF, 14 MB)

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 490/2020 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů (PDF, 93,6 kB)

Oznámení o prodloužení lhůt v rámci SLDB 2021 (PDF, 342 kB)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 763/2008 ze dne 9. července 2008 o sčítání lidu (PDF, 98,5 kB)

Nařízení Komise (EU) 2017/543, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 o sčítání lidu, domů a bytů, pokud jde o technické specifikace témat a jejich rozdělení (PDF, 608 kB)

Nařízení Komise (EU) 2017/712, kterým se zavádí referenční rok a program statistických údajů a metadat pro sčítání, domů a bytů stanovený nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 (PDF, 356 kB)

Nařízení Komise (EU) 2017/881 ze dne 23. května 2017, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 o sčítání lidu, domů a bytů, pokud jde o způsob zpracování a strukturu zpráv o kvalitě a technický formát pro předávání údajů, a kterým se mění nařízení (EU) č. 1151/2010 (PDF, 351 kB)

Prováděcí nařízení Komise (EU) ze dne 2018/1799 ze dne 21. listopadu 2018 o zavedení přechodné přímé statistické akce pro šíření vybraných témat Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 geokódovaných v souřadnicové síti s buňkou o ploše 1 km² (PDF, 410 kB)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice a zrušení nařízení (ES, Euratom) č. 1101/2008 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství, nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství a rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom, kterým se zřizuje Výbor pro statistické programy Evropských společenství (PDF, 135 kB)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/759 ze dne 29. dubna 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 223/2009 o evropské statistice (PDF, 356 kB)

Obce

Prezentace z webináře o Sčítání lidu, domů a bytů 2021 pro obecní úřady (PDF, 344 kB)

Oznámení pro starosty (PDF, 122 kB)

Sčítací balíček pro obce - Praha (PDF, 672 kB)

Seznam kontaktních míst v Praze (PDF, 260 kB)

Sčítací balíček pro obce - Středočeský kraj (PDF, 673 kB)

Seznam kontaktních míst ve Středočeském kraji (PDF, 264 kB)

Sčítací balíček pro obce - Jihočeský kraj (PDF, 673 kB)

Seznam kontaktních míst v Jihočeském kraji (PDF, 243 kB)

Sčítací balíček pro obce - Plzeňský kraj (PDF, 672 kB)

Seznam kontaktních míst v Plzeňském kraji (PDF, 246 kB)

Sčítací balíček pro obce - Karlovarský kraj (PDF, 673 kB)

Seznam kontaktních míst v Karlovarském kraji (PDF, 235 kB)

Sčítací balíček pro obce - Ústecký kraj (PDF, 673 kB)

Seznam kontaktních míst v Ústeckém kraji (PDF, 247 kB)

Sčítací balíček pro obce - Liberecký kraj (PDF, 672 kB)

Seznam kontaktních míst v Libereckém kraji (PDF, 244 kB)

Sčítací balíček pro obce - Královéhradecký kraj (PDF, 673 kB)

Seznam kontaktních míst v Královéhradeckém kraji (PDF, 242 kB)

Sčítací balíček pro obce - Pardubický kraj (PDF, 673 kB)

Seznam kontaktních míst v Pardubickém kraji (PDF, 242 kB)

Sčítací balíček pro obce - Kraj Vysočina (PDF, 673 kB)

Seznam kontaktních míst v Kraji Vysočina (PDF, 236 kB)

Sčítací balíček pro obce - Jihomoravský kraj (PDF, 672 kB)

Seznam kontaktních míst v Jihomoravském kraji (PDF, 247 kB)

Sčítací balíček pro obce - Zlínský kraj (PDF, 672 kB)

Seznam kontaktních míst ve Zlínském kraji (PDF, 237 kB)

Sčítací balíček pro obce - Olomoucký kraj (PDF, 672 kB)

Seznam kontaktních míst v Olomouckém kraji (PDF, 238 kB)

Sčítací balíček pro obce - Moravskoslezský kraj (PDF, 674 kB)

Seznam kontaktních míst v Moravskoslezském kraji (PDF, 261 kB)