Sčítací komisaři

Sčítací komisaři jsou speciálně proškolení zaměstnanci České pošty a Českého statistického úřadu. Jejich úkolem je zejména roznos listinných sčítacích formulářů v předem oznámeném termínu těm, kteří se nesečetli online. Sčítací komisaři mají viditelně umístěný průkaz a mají povinnost se na požádání prokázat svým osobním dokladem (například občanským průkazem nebo cestovním pasem).
Sčítací komisaři
Více o sčítacích komisařích
Sčítací komisaři doručují listinné sčítací formuláře do domácností, které se nesečetly online. Vzhledem k epidemické situaci byly služby sčítacích komisařů upraveny tak, aby se omezil osobní kontakt s obyvatelstvem. Komisaři pouze předají listinný sčítací formulář, odpovědní obálku či cizojazyčné překlady formuláře. Při distribuci formulářů jsou vybaveni ochranou úst a nosu a dodržují veškerá aktuálně platná hygienická opatření.
Komisař se dostaví v předem oznámeném termínu a vyčká na váš příchod před vaším domem. Do domů vstupuje pouze ve výjimečných případech a jenom tehdy, pokud ho o to respondent požádá, například kvůli omezené pohyblivosti. Pokud jste v karanténě nebo máte příznaky nakažení koronavirem, buďte prosím ohleduplní. Řiďte se nařízením krajské hygienické stanice a vyhněte se osobnímu kontaktu se sčítacím komisařem.
Do Sčítání 2021 bude zapojeno přibližně 10 tisíc sčítacích komisařů, kteří budou mít uzavřený pracovněprávní vztah s Českou poštou. V tzv. samostatných sčítacích obvodech, jako jsou například nemocnice, ubytovny, domovy pro seniory, bude působit dalších zhruba 2,5 tisíce sčítacích komisařů, kteří budou mít pracovněprávní vztah s Českým statistickým úřadem.
Sčítací komisaři jsou ze zákona vázáni mlčenlivostí o jakýchkoliv osobních údajích a o všech jiných skutečnostech, o kterých se dozvěděli při výkonu své funkce. Mlčenlivostí jsou vázáni za všech okolností, a to i po skončení sčítání.
Kdy přijde sčítací komisař?
Sčítací komisaři začnou od 17. 4. roznášet listinné sčítací formuláře spolu s odpovědní obálkou těm, kteří se nesečetli online. Komisař se dostaví v předem oznámeném termínu a čase, zazvoní na zvonek a vyčká na váš příchod před vaším domem. Oznámení s termínem návštěvy dostanete do schránky (případně bude vyvěšeno na nástěnce nebo na vstupních dveřích objektu). Nebudete zrovna doma? Termín změnit nelze, ovšem komisař se vás pokusí zastihnout ještě jednou. Náhradní termín vám opět oznámíme. Termín a interval návštěvy komisaře také můžete zjistit telefonicky nebo osobně na kontaktních místech sčítání na vybraných pobočkách České pošty. Adresy a kontakty zjistíte v aplikaci pro vyhledávání sčítacích komisařů a kontaktních míst, na infolince 840 30 40 50 nebo na obecních úřadech (zpravidla na úředních deskách).
Nevyhovuje vám termín návštěvy komisaře?
Sčítací komisař učiní dva pokusy o předání listinného sčítacího formuláře. Pokud vám první oznámený termín jeho návštěvy nevyhovuje, můžete počkat na druhý, náhradní. Formulář si můžete také sami vyzvednout na kterémkoliv kontaktním místě sčítání, a to na vybraných pobočkách České pošty a krajských správách Českého statistického úřadu. Adresy a kontakty zjistíte v aplikaci pro vyhledávání sčítacích komisařů a kontaktních míst, na infolince 840 30 40 50 nebo na obecních úřadech (zpravidla na úředních deskách).
Jak poznáte sčítacího komisaře?
Sčítací komisaři mají viditelně umístěný průkaz sčítacího komisaře a povinnost se na požádání prokázat svým osobním dokladem (občanským průkazem nebo cestovním pasem). Průkaz sčítacího komisaře má formu plastové karty a je na něm uvedeno mimo jiné jméno a příjmení komisaře, vymezení jeho územní působnosti, číslo průkazu, fotografie a ochranné prvky. Podoba průkazu je stanovena vyhláškou č. 490/2020 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021.

Vzor průkazu sčítacího komisaře1 Vzor průkazu sčítacího komisaře 2

Chcete si ověřit jméno vašeho komisaře?
Jméno svého sčítacího komisaře si můžete ověřit v aplikaci pro vyhledávání sčítacích komisařů a kontaktních míst . Můžete také zavolat na infolinku 840 30 40 50 nebo v otevíracích hodinách na kontaktní místo sčítání, jež můžete i osobně navštívit. Jména sčítacích komisařů jsou také zveřejněna na obecních úřadech (zpravidla na úředních deskách).
Pozná komisař, že jsem se už sečetl online?
Sčítací komisaři nepůjdou do domácností, které se kompletně sečetly online a při sečtení správně vybraly ze seznamu svůj dům, respektive byt.
Pokud jste se jako domácnost nesečetli prostřednictvím elektronického sčítacího formuláře nebo se tímto způsobem sečetli jen někteří členové rodiny, komisař se vám pokusí doručit listinný sčítací formulář. Zejména z důvodu nedostatečného značení bytů však může v některých případech zazvonit na zvonek domácnosti, která se již sečetla online. V takových případech vás prosíme o pochopení. Komisaři stačí sdělit, že se vaše domácnost již elektronicky sečetla.