Listinné sčítání

Pokud jste se nesečetli online, musíte od 17. 4. do 11. 5. vyplnit listinný formulář. Získáte ho spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře, který se dostaví v předem oznámeném termínu a vyčká na váš příchod před vaším domem. Vyzvednout formulář a obálku si můžete také sami na kterémkoliv kontaktním místě sčítání na vybraných pobočkách České pošty a krajských správách Českého statistického úřadu. Vyplněný formulář v obálce odevzdáte nejpozději do 11. 5. na poště nebo ho vhodíte do poštovní schránky. Obálka s logem Sčítání 2021 má předtištěnou adresu a její odeslání je zdarma.
Listinné sčítání
Jak získám sčítací formulář?

Listinný sčítací formulář získáte od sčítacího komisaře nebo na kterémkoliv kontaktním místě sčítání.

Sčítací komisaři začnou od 17. 4. roznášet listinné sčítací formuláře. Pokud jste se již sečetli, nebo se plánujete sečíst online, nemusíte na sčítacího komisaře čekat, ani přebírat formulář. Komisař se dostaví v předem oznámeném termínu a vyčká na váš příchod před vaším domem. Oznámení s termínem návštěvy bude vyvěšeno na vstupních dveřích objektu, případně vhozeno do schránky, je-li umístěna zvenčí. Nebudete zrovna doma? Termín změnit nelze, ovšem komisař se vás pokusí zastihnout ještě jednou. Náhradní termín vám opět oznámíme.

Vyzvednout formulář si můžete také sami na kterémkoliv kontaktním místě sčítání na vybraných pobočkách České pošty a krajských správách Českého statistického úřadu, a to od 17. 4. do 11. 5.

Každé domácnosti bude standardně předáván jeden sčítací formulář, na žádost jich může být vydáno i více. Při vyzvednutí sčítacího formuláře bude nutné sdělit číslo bytu, ve kterém bydlíte, a na kontaktním místě i adresu, ke které bude formulář přiřazen načtením čárového kódu.

Spolu s formulářem vždy obdržíte odpovědní obálku s logem Sčítání 2021 pro odevzdání formuláře. Obálka má předtištěnou adresu a její odeslání je zdarma.

Jak odevzdám vyplněný sčítací formulář?

Vyplněný listinný sčítací formulář v odpovědní obálce odevzdáte na kontaktním místě sčítání, na kterékoliv poště, nebo ho jednoduše vhodíte do poštovní schránky.

Obálku s logem Sčítání 2021 získáte společně s formulářem od sčítacího komisaře nebo na kontaktním místě. Má předtištěnou adresu a její odeslání je zdarma.

Odevzdat vyplněný formulář je třeba do 11. 5.

Jak vypadá sčítací formulář?

Základní formulář (PDF, 556 kB) pro domácnost má 16 stran formátu A4 a se skládá ze dvou částí: z části s údaji o bydlení a složení domácnosti a z části za jednotlivé osoby (celkem pro 5 osob). Formulář obsahuje o polovinu méně otázek než při minulém sčítání v roce 2011, je uživatelsky přívětivý a obsahuje řadu vysvětlivek.

Je vás doma více než 5? Pak potřebujete dodatečný formulář pro domácnost (PDF, 505 kB), který obsahuje otázky pro dalších 6 osob. Získáte ho od sčítacího komisaře nebo na kontaktním místě. 

Zvláštním druhem formuláře je samostatný formulář pro osobu (PDF, 276 kB), jenž je určen pro lidi žijící jednotlivě v ubytovacích a jiných zařízeních. Má 4 strany a neobsahuje část s údaji o bytě a složení domácnosti.

Listinné formuláře jsou pouze v českém jazyce. Na vyžádání u sčítacího komisaře nebo na kontaktním místě jsou k dispozici tištěné překlady v 7 jazycích (angličtina, němčina, polština, ruština, ukrajinština, vietnamština, romština). Slouží jako pomůcka k vyplnění originálního formuláře v češtině.

Jak vyplnit sčítací formulář?

Základní nápověda k vyplnění je přímo součástí listinného sčítacího formuláře u každé jednotlivé otázky. Před vyplněním si prostudujte pokyny uvedené na straně 2 formuláře. Abychom se všichni sečetli na jedničku, je třeba se držet několika jednoduchých zásad:

  • Všechny informace uvádějte podle stavu, který platil o půlnoci z pátku 26. března na sobotu 27. března 2021.  
  • Odpovědi pište výhradně černou, nebo modrou propiskou.  
  • Používejte velká tiskací písmena podle vzoru ve formuláři.  
  • Pište přesně do bílých polí.
  • Do každého pole pište jen jeden znak, včetně háčků a čárek.
  • U dlouhých odpovědí použijte zkratku.  
  • Tam, kde je možnost výběru z více položek, správnou odpověď označte křížkem.  
  • Křížkujte vždy jen jednu možnost, jestliže není uvedeno jinak.  
  • Uděláte-li chybu, pole zaškrtejte a správnou odpověď napište vedle.
Na co se ptáme?

Sčítací formulář obsahuje o polovinu méně údajů než při minulém sčítání v roce 2011. Zjišťujeme výhradně informace, které nejsou dostupné z databází státu, a nejsou tedy zjistitelné jiným způsobem. Budete vyplňovat údaje o domě či bytě, kde bydlíte, a o všech osobách, jež tam společně žijí.

Ve sčítání se ptáme, zda bydlíte ve vlastním nebo pronajatém, na plochu bytu v metrech čtverečních, počet místností, vybavenost plynem a vodou a způsob vytápění. Ve formuláři dále zjišťujeme i první bydliště po narození a místo obvyklého pobytu rok před sčítáním, informace o nejvyšším ukončeném vzdělání, zaměstnání a místě pracoviště nebo školy.

Otázky týkající se národnosti a náboženské víry jsou dobrovolné. Je na vašem rozhodnutí, zda na ně odpovíte. Pro vyplnění údajů o všech osobách, které v bytě bydlí, potřebujete jejich jména, rodná čísla nebo čísla osobních dokladů vydaných Českou republikou a data narození.

Neptáme se na žádné majetkové poměry ani na zdravotní stav.