HDP, regionální účty 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
98,4 101,2 101,7 100,3 102,8
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
82 009 84 595 87 233 88 121 93 482
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
272 456 282 096 292 232 296 387 315 705

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Porovnání vybraných ukazatelů v Karlovarském kraji v roce 2017 s republikovým průměrem
  • Hrubá přidaná hodnota podle odvětví CZ-NACE
  • Vybrané ukazatele v regionech soudržnosti podle krajů v roce 2017
  • Hrubý domácí produkt na 1 zaměstnaného podle krajů
 • Kartogramy
  • Regionální hrubý domácí produkt v krajích v letech 2012 až 2016

Metodika

Analýzy, komentáře

Související informace