Organizační statistika 

 

  2014 2015 2016 2017 2018
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
76 602 75 921 75 772 75 620 75 198
  v tom fyzické osoby 59 536 58 510 57 956 57 415 56 886
           právnické osoby 17 066 17 411 17 816 18 205 18 312

Grafy, kartogramy

Metodika

Související informace