Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Počet domácností 125 346 125 745 126 236 126 602 134 790
Peněžní příjmy hrubé
(Kč/osoba/rok)
178 491 191 282 215 142 221 333 230 754
Peněžní příjmy čisté
(Kč/osoba/rok)
153 558 164 077 182 719 186 390 193 956